Aktualności

  • Zyskaj Więcej!

    Zyskaj Więcej! Edukacja finansowa dla osób wykluczonych ekonomicznie – celem projektu było wypracowanie i upowszechnienie nowego modelu pracy z rodzinami zagrożonymi dziedziczeniem biedy lub wykluczeniem ekonomicznym. W projekcie w ramach edukacji finansowej zostało przeszkolonych 94 pracowników instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych na Mazowszu. Po przeszkoleniu edukatorzy finansowi  pracowali wybranymi przez siebie rodzinami, w celu wspólnego wypracowania i…

    Czytaj dalej

Brak wyników dla wyszukiwanej frazy.

O Fundacji

Dążeniem Fundacji jest tworzenie projektów, które prezentują innowacyjne podejście i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie edukacji i przedsiębiorczości wśród grup społecznych postrzeganych jako bierne i narażone na marginalizację.

Specjalizujemy się w edukacji finansowej i aktywizacji społeczno-zawodowej grup marginalizowanych.


Skip to content