SIM – SPOŁECZNA IDEA MENTORINGU – Celem projektu było promowanie i wprowadzenie usług mentoringu społecznego wśród podmiotów i osób związanych z trzecim sektorem. Projekt realizowany był w terminie 01.07.2012-31.12.2012 i dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Skip to content