Program: Mentor biznesu

GRUPA INICJATYWNA MENTOR BIZNESU – to bezpłatny program szkoleniowy, w którym uczestniczy 12 osób, wyłonionych w procesie otwartej rekrutacji i zainteresowanych pełnieniem roli mentora biznesu dla młodych i mniej doświadczonych przedsiębiorców.

Do Grupy Inicjatywnej MB zostały przyjęte osoby, które posiadają własne doświadczenie biznesowe oraz reprezentują różne branże na rynku. Naszym celem jest przygotowanie uczestników programu do pełnienia roli mentora i zdobycia przez nich odpowiednich kwalifikacji w procesie bezpłatnego kształcenia, które oferuje Fundacja Innowacja i Wiedza.

Tworząc tę grupę kierowaliśmy się ideą „podaj dalej”, która w naszym rozumieniu zakłada bezinteresowne dzielenie się wiedzą i własnym doświadczeniem z osobami, które dzięki spotkaniom z mentorem wzmocnią swoją motywację, otrzymają niezbędne „know how” i rozwiną skrzydła w biznesie.

Nasz program ma charakter cyklicznych spotkań, a każde spotkanie posiada temat przewodni poddany dyskusji. Grupa Inicjatywna Mentor Biznesu prowadzona jest przez Izabelę Mleczko, reprezentującą Fundację Odpowiedzialny Pracodawca.

BIONOTKA TRENERA (PDF)

PROGRAM SZKOLENIOWY (PDF)

MENTORING – można opisać jako zawodową relację partnerską pomiędzy dwojgiem ludzi charakteryzujących się różnym poziomem doświadczenia pracy. Mentor dba o wsparcie i rozwój swojego podopiecznego, służy radą, przewodnictwem, informacjami i wskazówkami. Praca mentora polega nie tyle na nauczaniu podopiecznego, co na stworzeniu klimatu, w którym podopieczny uczy się sam, podejmując wyzwania i rozwiązując problemy.

Dzięki współpracy z osobą bardziej doświadczoną, która jednocześnie posiada cenną umiejętność przekazywania wiedzy, podopieczny może uzyskać nie tylko pomoc stricte merytoryczną, związaną z własną działalnością i profilem zawodowym lub organizacji, w której pracuje, ale także bezpieczną przestrzeń do rozważania nowych idei, pomoc w rozwiązywaniu problemów, rozwój umiejętności nakierowany na podniesienie pewności siebie oraz swoich kwalifikacji.

Warunkami do zaistnienia dobrej relacji mentoringowej są: kontrakt mentora z uczniem określający zasady ich współpracy, który sami wypracowują dobrowolność i brak przymusu świadomość celu partnerstwo i brak podległość (mentor nie może być przełożonym podopiecznego) swoboda i jasno wytyczone granice regularność spotkań określone tematy spotkań otwarta komunikacja oparta na empatii i rzetelnej informacji zwrotnej zachowanie tajemnicy w relacji długofalowość (od 6 do kilkunastu miesięcy) współpracy dobrze dobrana para mentor – podopieczny (zbieżność życiorysów, charakterów, uzupełnianie się pewnych cech osobowości)

Wbrew powszechnemu rozumieniu roli mentora, jego wiek nie gra roli. Jest to osoba z pewnymi osiągnięciami, sukcesami, z silną, wypracowaną pozycją w środowisku, społeczności oraz na rynku pracy.

Chętnie przekazuje wiedzę i doradza w sposób empatyczny. Mentor nie jest ideałem ? potrafi dostrzegać i otwarcie mówić o swoich błędach, a dystans do siebie i świata pomaga mu w obiektywnym spojrzeniu na podopiecznego. Mentor nie znajduje się na końcu swojej drogi, lecz poszukuje kolejnych wyzwań. Dobry mentor świadomy jest swojej misji.

Koordynator programu:
Magdalena Hojnor, magda.hojnor@fiiw.pl, tel. 22 225 25 48

Skip to content