Program: Edukacja finansowa

PROGRAM EDUKACJI FINANSOWEJ (PEF) – realizowany przez Fundację Innowacja i Wiedza ma na celu wzrost świadomości konsumenckiej oraz zmianę zachowań w obszarze zarządzania osobistymi finansami wśród różnych grup odbiorców, w zależności od ich potrzeb. Nasz program powstał, aby propagować właściwe zachowania konsumenckie, upowszechniać ideę oszczędzania oraz wspierać działania zapobiegające wykluczeniu ekonomicznemu potencjalnie narażonych grup. Program, w zależności od dostępności środków realizowany jest poprzez następujące inicjatywy:

  • promocję idei edukacji finansowej poprzez kampanie społeczne, akcje społecznościowe, happeningi, broszury, publikacje
  • warsztaty i szkolenia
  • tworzenie stron oraz aplikacji pozwalających skutecznie zarządzać finansami osobistymi

W naszej ofercie posiadamy następujące moduły szkoleniowe:

Zarządzanie finansami osobistymi – moduł porusza zagadnienia podstawowej edukacji finansowej, tworzenia budżetu domowego i monitorowania przepływów pieniężnych w domowych finansach, pokazuje jak obliczać swoją zdolność kredytową i na jaki kredyt można sobie pozwolić oraz jakie kwoty mogą/powinny być oszczędzane.

Budowanie oszczędności – moduł porusza zagadnienia dotyczące możliwości i form oszczędzania dopasowanego do potrzeb i sytuacji finansowej uczestnika.

Rozsądne pożyczanie – moduł ma na celu uświadomić przyszłego kredytobiorcę, jak wybrać kredyt najbardziej dostosowany do jego potrzeb i możliwości, jakie są konsekwencje kredytu, pułapki życia na kredyt, uczy jak wyliczać swoją zdolność kredytową, pokazuje zagrożenia wynikające z niespłacania kredytu.

Finanse osobiste dla młodych – moduł porusza zagadnienia edukacji finansowej, podobnie jak moduł Zarządzanie finansami osobistymi, i jednocześnie jest zaadaptowany do młodzieży, przedstawia produkty finansowe dostępne dla osób młodych; nie posiadających regularnego dochodu, uczy, jak budować zasoby, przybliża pojęcia aktywów i pasywów.

Finanse dla seniora – praktyczny moduł przybliżający produkty finansowe dostępne i dostosowane do potrzeb osób +50, uczy zarządzania finansami w wieku dojrzałym, informuje o możliwych pułapkach i zagrożeniach finansowych mogących dotknąć osoby starsze.

Finanse dla osób problemami finansowymi – moduł porusza zagadnienia edukacji finansowej, podobnie jak moduł Zarządzanie finansami osobistymi, analizę wpływów i wydatków w budżecie domowym, poszukiwania sposobów zwiększenia wpływów i zminimalizowania wydatków, wychodzenie z zadłużeń, stworzenie planu naprawczego.

Wszystkie szkolenia są jednodniowe i z racji swojej struktury mogą być dostarczane zarówno jako pojedyncze warsztaty, a także, jako cykl kilku szkoleń, dostosowanych do potrzeb odbiorców.

Warsztaty mają na celu wzrost świadomości finansowej i zachęcają do zmiany postaw w stosunku do zarządzania własnym budżetem z biernej na aktywną.

Moduł szkoleniowyCzas szkoleniaGrupa docelowa
1Zarządzanie finansami osobistymi8 hdzieci, młodzież, seniorzy, nauczyciele, przedsiębiorcy, młodzi rodzice, osoby zagrożone wykluczeniem
2Budowanie oszczędności8 hdzieci, młodzież, seniorzy, nauczyciele, przedsiębiorcy, młodzi rodzice, osoby zagrożone wykluczeniem
3Rozsądne pożyczenie8 hseniorzy, nauczyciele, przedsiębiorcy, młodzi rodzice, osoby zagrożone wykluczeniem
4Finanse osobiste dla młodych8 -16 hdzieci, młodzież, grupy powiązane
5Finanse dla seniora8 -16 hOsoby +50
6Finanse dla osób problemami finansowymiDo ustalenia ? praca indywidualna.Grupy doświadczone wykluczeniem społecznym i ekonomicznym

O naszych warsztatach informujemy zawsze w zakładce Nowości.

Koordynator programu:
Katarzyna Jaszczuk, kasia.jaszczuk@fiiw.pl, tel.: 22 225 25 48

Skip to content