Zrealizowane projekty

 • Projekt 'Pełny portfel’ w ramach projektu 'SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych’

  Projekt 'Pełny portfel’ w ramach projektu 'SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych’

  Ruszamy z nowym projektem! Fundacja Innowacja i Wiedza testuje model wsparcia „Pełny portfel” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem szczegółowym projektu jest dostarczenie wiedzy o zarządzaniu finansami…

  Czytaj dalej

 • Potencjał jest w nas!

  Potencjał jest w nas!

  INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt „Potencjał jest w nas!” realizowany jest przez Fundację Innowacja i Wiedza w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie działania w ramach projektu…

  Czytaj dalej

 • POSZERZANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI EDUKATORÓW OSÓB DOROSŁYCH

  POSZERZANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI EDUKATORÓW OSÓB DOROSŁYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych AKTUALNOŚCI:a 14.10.2020 Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania i korzystania z raportu zawierającego wnioski ze szkolenia pilotażowego i podsumowujący projekt „Poszerzanie i rozwój…

  Czytaj dalej

 • Łódzka Fabryka Firm

  Informacje o projekcie Projekt Łódzka Fabryka Firm jest realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3 Priorytetu VIII – Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych ZIT). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 3 815 228,73 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 3 700 770,34 PLN Celem projektu jest…

  Czytaj dalej

 • KULTURALNIE O FINANSACH

  KULTURALNIE O FINANSACH – celem projektu wprowadzenie edukacji finansowej do oferty domów kultury. W ramach projektu powstał kurs online dotyczący edukacji finansowej skierowany dla pracowników domów kultury w miejscowościach do 20 tyś. mieszkańców.  W projekcie przeszkolono  14 pracowników domów kultury, którzy przeprowadzili warsztat dla 56 mieszkańców swoich miejscowości. Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój,…

  Czytaj dalej

Skip to content