O nas

Czym się zajmujemy?

Fundacja Innowacja i Wiedza (FIIW) powstała z myślą o  wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego i edukacji poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań służących zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu świadomości społecznej i kreowaniu postaw przedsiębiorczych.

Działalność FIIW koncentruje się na wspomaganiu i poszerzaniu idei demokracji, dostępu do edukacji i rozwoju innowacji. 

Nasze cele realizujemy poprzez promowanie kreatywnego wykorzystania wiedzy, postaw przedsiębiorczych oraz tworzenie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach wspierających aktywność społeczną. 

Nasze programy:

  • umożliwiają podjęcie trwałego zatrudnienia przez osoby oddalone od rynku pracy,
  • wspierają doradczo i finansów osoby chcące założyć i prowadzić własną firmę, 
  • upowszechniają mentoring jako innowacyjną formę przekazywania i dzielenia się wiedzą,
  • promują edukację i zaradność finansową jako jedną z podstawowych umiejętności życiowych.

Dążeniem FIIW jest tworzenie projektów, które proponują innowacyjne podejście i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości wśród grup postrzeganych jako bierne i narażone na marginalizację. 

Osiąganiu powyższych zamierzeń towarzyszy działalność badawcza i edukacyjna prowadzona poprzez współpracę w partnerstwach społecznych z kluczowymi podmiotami mającymi wpływ na rozwój naszego kraju oraz w partnerstwach międzynarodowych.

Nasza misja

Misją Fundacji Innowacja i Wiedza jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań służących zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu świadomości społecznej i kreowaniu postaw przedsiębiorczych.

Wartości, którymi się kierujemy, to: partnerstwo, poszanowanie godności, zaangażowanie, innowacyjność, bezinteresowność.

Nasze hasło: Nakręceni na rozwój!

Zespół

Zespół FIIW tworzą osoby reprezentujące różne środowiska zawodowe i doświadczenia życiowe. Różnorodność jest potencjałem, który wykorzystujemy w naszej codziennej pracy i tworzeniu projektów. Dzięki wspólnym celom, wszyscy członkowie FIIW koncentrują się na poszukiwaniu nowatorskich sposobów rozwiązujących długotrwałe i złożone problemy społeczne

Każdy z nas ma potrzebę dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem i ofiarowania swojego czasu na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego. W naszym zespole decyzje są podejmowane wspólnie i jawnie z poszanowaniem praw wszystkich osób tworzących organizację. Działamy w strukturze jednego zespołu, w którego skład wchodzi zarząd Fundacji i współpracownicy. W zespole obowiązuje zasada partnerstwa, bez względu na zajmowane stanowisko. Tymi samymi wartościami kierujemy się pracując z różnymi grupami społecznymi.

Skip to content