• Konferencja podsumowująca projekt „Bogate Umysły”

Logo Wealthy Minds
Dofinansowane przez Unię Europejską
Podsumowanie projektu Bogate umysły (Erasmus+)

Fundacja Innowacja i Wiedza oraz Polska Rada Organizacji Młodzieżowych zapraszają pracowników oraz wolontariuszy instytucji oraz organizacji pomocowych i młodzieżowych, edukatorów, trenerów, osoby związane z edukacją dziewcząt i młodych kobiet oraz biznesem do udziału w międzynarodowej konferencji, która odbędzie się dnia:

16 maja 2024 roku w godz. 9:30 – 15:10

w Centrum Konferencyjnym West Gate,
Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

Projekt „Bogate Umysły” jest realizowany przez Fundację Innowacja i Wiedza, którą od ponad 10 lat realizuje kompleksowe programy edukacji finansowej dla różnych grup społecznych, szczególnie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Partnerami projektu są:

  • CESIE ETS (Włochy)
  • KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU (Grecja)
  • POLSKA RADA ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH (Polska).

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy, świadomości i zmiana postaw związanych z zarządzaniem finansami osobistymi wśród dziewcząt i młodych kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odziedziczonego ubóstwa lub możliwości jego doświadczenia.

Celem konferencji jest promocja idei projektu i upowszechnienie jego rezultatów wśród społeczności międzynarodowej.

Podczas konferencji przewidziano trzy moduły:

  • prezentacja rezultatów projektu dyskusji na temat sytuacji młodych ludzi
  • prezentacja platformy e-learning (zestawu edukacyjnego dla organizacji, trenerów i edukatorów)
  • warsztaty i dyskusja mające na celu dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie edukacji finansowej idei projektu oraz tworzenie sieci kontaktów wśród społeczności międzynarodowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod linkiem Projekt „Bogate umysły” (Erasmus+)

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online do dnia 14 maja 2024 r.

Nie przegap swojej szansy – weź udział w konferencji i zapoznaj się z nowościami z zakresu edukacji finansowej!

Program Konferencji podsumowującej projekt „Bogate Umysły”

9:00-9:30Rejestracja uczestników oraz pierwsze rozmowy przy kawie
09:30-9:45Powitanie uczestników

Krzysztof Jaszczuk, Fundacja Innowacja i Wiedza
Aleksandra Talarek, PROM
9:45-10:00Prezentacja projektu „Bogate umysły”
Katarzyna Jaszczuk, Fundacja Innowacja i Wiedza
10:00-11:00Edukacja finansowa wśród dziewcząt i kobiet w Polsce, Grecji i Włoszech

Grecja- Ioanna Lagiokapa – KMOP (tłumaczenie konsekutywne)
Włochy – Liliana Cipolla – CESIE ETS (tłumaczenie konsekutywne)
Dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
11:00-11:30Przerwa – dalsze rozmowy przy kawie
11:30-11:50Krajowa Strategia Edukacji Finansowej ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworoyzowanych

Monika Wojciechowska, Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii Edukacji Finansowej, Ministerstwo Finansów
11:50 -12:10Prezentacja rezultatów projektu – prezentacja platformy e-learningowej Bogate Umysły i Raportu oraz badania sytuacji dziewcząt i młodych kobiet zagrożonych marginalizacją w krajach Unii Europejskiej

Katarzyna Jaszczuk, Fundacja Innowacja i Wiedza
12:10-12:50Dyskusja panelowa: Jak skutecznie docierać z edukacją finansową do dziewcząt i młodych kobiet?

Monika Wojteczek, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Joanna Zalewska, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Ewa Puda, Girls Money Club
12:50-13:05Rok Edukacji Ekonomicznej- prezentacja inicjatywy

Natalia Stawska, Związek Harcerstwa Polskiego
Adam Olbrycht, Związek Harcerstwa Polskiego
13:05-13:20Jak przygotować interesujące szkolenie z edukacji finansowej?

Relacja z pilotażu w Atenach oraz warsztatów lokalnych Anna Wichtowska, Związek Harcerstwa Polskiego
13:20-14:10Obiad – kontynuacja rozmów podczas posiłku
14:10-15:00Dobre praktyki w zakresie edukacji finansowej wśród dziewcząt i młodych kobiet – dyskusja oraz warsztaty w 3 grupach:

1. Psychologia finansów,
Katarzyna Jaszczuk, Fundacja Innowacja i Wiedza

2. Oszczędzanie i planowanie finansów,
Agnieszka Jekiełek, Związek Młodzieży Wiejskiej

3. Empowering girls through financial education
Ioanna Lagiokapa – KMOP,
Liliana Cipolla – CESIE ETS (język angielski)
15:00-15:10Podsumowanie konferencji i podziękowania

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu wydarzenia.


Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Skip to content