Fundacja Innowacja i Wiedza realizuje projekt „To Twoja Szansa!”

Celem projektu jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych wśród min. 45 spośród 55 Uczestników Projektu poprzez zaoferowanie im udziału w odpowiednio dobranej ofercie edukacyjnej.

Okres realizacji 01.12.2023 r. – 31.12.2024 r.
Wartość projektu: 315 750,00 zł
Wartość dofinansowania: 299 962,50 zł
Strona projektu: totwojaszansa.fiiw.pl

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 1. pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego, w powiatach: chełmski, lubelski, miasto Lublin, miasto Chełm, rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 2. bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;
 3. zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Projekt skierowany jest do 55 osób, z czego:

 1. minimum 17 osób stanowić będą osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dn. 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy
 2. minimum 60% tj. 33 osoby stanowić będą kobiety
 3. minimum 50% tj. 28 osób stanowić będą osoby należące do min. jednej z poniższych kategorii: osoby starsze (powyżej 60 roku życia)/ osoby o niskich kwalifikacjach /osoby z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja prowadzona będzie do 31.03.2024 r., lub do wyczerpania wolnych miejsc. Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem projektu. Wypełnione czytelnie dokumenty rekrutacyjne wraz z odpowiednimi załącznikami należy dostarczyć do Biura projektu.

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Indywidualna Diagnoza umiejętności podstawowych Uczestników Projektu – zajęcia 
w formie indywidualnej, bezpośredniej lub on-line w wymiarze 4h/UP
  Wsparciem objętych zostanie 55 UP, a w wyniku przeprowadzonej diagnozy do dalszego wsparcia zakwalifikowanych zostanie 50 UP.
 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze
  1. Warsztaty obsługi e-learningowej – zajęcia grupowe w wymiarze 16h/grupa (2 dni x 8h). W trakcie zajęć UP zapewniony zostanie catering.
  2. Kurs „Pełen portfel” – w formie on-line w wymiarze 50h/UP.
   Kurs złożony z następujących modułów: budżet domowy, oszczędzanie w praktyce, rozsądne pożyczenie, bezpieczne finanse w sieci, prawa konsumenta, cele finansowe.
  3. Wsparcie mentora motywacyjnego – 16h/UP
  4. Wsparcie doradcy technicznego.
 3. Walidacja nabytych umiejętności – weryfikacja założonych efektów uczenia się. Walidacja będzie odbywać się w formie spotkania bezpośrednich – średnio 2h/UP.

KONTAKT:

Biuro Projektu

Lublin
ul. Długa 5 lok. 95

Telefon

+48 534 967 374

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30

Więcej informacji na temat projektu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: www.totwojaszansa.fiiw.pl

Skip to content