• Rezultat projektu „Finanse są ważne!

W ramach programu Erasmus + zakończyliśmy pracę nad rezultatem projekt “Finanse są ważne!” nr 2021-2-PL01-KA210-ADU-000049288, który realizujemy wspólnie z Partnerem z Hiszpanii Social Enterprises S.L. 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego wśród osób o niskich kwalifikacjach i niskich dochodach poprzez przeszkolenie pracowników instytucji/organizacji społecznych na edukatorów finansowych.

Zgodnie z założeniami projektu przygotowaliśmy:

– pakiet edukacyjny „Finanse są ważne!” w zakresie edukacji finansowej, który umożliwi samokształcenie lub szkolenie pracowników instytucji/organizacji społecznych i wyposaży ich w nową wiedzę i praktyczne umiejętności ze wspomnianego zakresu,

– raport podsumowujący i upowszechniający rezultat projektu wraz ze wskazaniem, w jaki sposób szkolenie pilotażowe wpłynęło na jakość i efektywność pracy uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się, a przede wszystkim korzystania z pakietu edukacyjnego „Finanse są ważne!”

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem podsumowującym i upowszechniającym rezultaty projektu Finanse są ważne!

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Skip to content