• Konferencja podsumowująca projekt „Finanse są ważne!”

Fundacja Innowacja i Wiedza zaprasza pracowników instytucji oraz organizacji pomocowych, edukatorów, trenerów, osoby związane z edukacją dorosłych i biznesem do udziału w międzynarodowej konferencji, która odbędzie się:

21 czerwca 2023 roku

w Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti, 
ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm.

Konferencja jest objęta patronatem Ministerstwa Finansów.
Partnerem wspierającym wydarzenia jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Projekt „Finanse są ważne!” jest realizowany przez Fundację Innowacja i Wiedza, organizację powstałą w 2012 roku. Fundacja realizuje kompleksowe programy aktywizacji zawodowo-społecznej dla osób oddalonych od rynku pracy, specjalizuje się także we wspieraniu przedsiębiorczości, edukacji finansowej i idei edukacji przez całe życie. Partnerem projektu jest organizacja Social Enterprises S.L. z Hiszpanii.

Główny celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego wśród osób o niskich kwalifikacjach oraz niskich dochodach poprzez przeszkolenie i wyposażenie pracowników instytucji/organizacji pomocowych w umiejętności edukatorów finansowych.

Celem konferencji jest pokazanie roli edukacji finansowej jako narzędzia wsparcia osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem oraz prezentacja pakietu edukacyjnego „Finanse są ważne!”. 

Podczas konferencji przewidziano dwa moduły – teoretyczny i praktyczny:

– moduł teoretyczny: oficjalna dyskusja zaproszonych ekspertów na temat opracowanego szkolenia i tematyki dotyczącej edukowania osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem w obszarze edukacji finansowej, w szczególności w instytucjach pomocowych

– moduł praktyczny: osobne grupy dyskusyjne dla wszystkich zaangażowanych uczestników w obszarze edukacji finansowej. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.  

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod linkiem Projekt „Finanse są ważne!”

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 16 czerwca 2023 r.

Nie przegap swojej szansy – weź udział w konferencji i zapoznaj się z nowościami z zakresu edukacji finansowej!

Program konferencji „Finanse są ważne!”

09:30-10:00Rejestracja uczestników oraz pierwsze rozmowy przy kawie
10:00-10:20Powitanie uczestników
Krzysztof Jaszczuk, Fundacja Innowacja i Wiedza
Anna Szalast, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
10:20-10:45Edukacja finansowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Hiszpanii
Luis Aranda, Social Enterprises  S.L.
10:45-11:00Prezentacja projektu „Finanse są ważne!”
Katarzyna Jaszczuk, Fundacja Innowacja i Wiedza
11:00-11:15Założenia projektu Krajowej Strategii Edukacji Finansowej
Monika Wojciechowska, Ministerstwo Finansów
Katarzyna Świąder, Ministerstwo Finansów
11:15-11:50Panel dyskusyjny „Rola edukacji finansowej jako narzędzia wsparcia osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Katarzyna Jaszczuk, Fundacja Innowacja i Wiedza
Anna Szalast, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
Marcin Jaworski, Ministerstwo Finansów
Dr Stanisław Białek, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
11:50-12:20Przerwa- dalsze rozmowy przy kawie
12:20-12:50Prezentacja Pakietu edukacyjnego „Finanse są ważne!” i raportu podsumowującego/upowszechniającego.
Katarzyna Jaszczuk, Fundacja Innowacja i Wiedza
Luis Aranda, Social Enterprises  S.L.
12:50-13:00Czy szkolenie z edukacji finansowej może być interesujące? – wypowiedź uczestniczki szkolenia pilotażowego
Renata Cichosz, MOPR Chełm
13:00-13:45Praca nad finansami osobistymi z osobami o niskich dochodach – potrzeby i realia – praca w grupach  
13:45-14:00Prezentacja wniosków z pracy w grupach
14:00-14:15Podsumowanie konferencji i podziękowania
14:15-15:00Obiad – kontynuacja rozmów podczas posiłku

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu wydarzenia.


Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Skip to content