Dofinansowane przez Unię Europejską

KA210-ADU – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych

Tytuł projektu: Finanse są ważne!

Nr projektu 2021-2-PL01-KA210-ADU-000049288

Łączny czas trwania projektu: 31.05.2022-30.08.2023

Lider Projektu – Fundacja Innowacja i Wiedza (Polska)

Partner Projektu: Social Enterprises S.L. (Hiszpania)

Cel główny – zmniejszenie wykluczenia społecznego wśród osób o niskich kwalifikacjach i niskim dochodzie poprzez przeszkolenie pracowników instytucji/organizacji pomocowych na edukatorów finansowych.

Cele szczegółowe:

  1. Wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu edukacji finansowej wśród pracowników instytucji/organizacji pomocowych.
  2. Zwiększenie wiedzy i wzrost kompetencji kluczowych wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym poprzez edukację finansową.

Działania Projektu:

  • przygotowanie pakietu edukacyjnego „Finanse są ważne!” z zakresu edukacji finansowej, który umożliwi samokształcenie lub przeszkolenie pracowników instytucji/organizacji pomocowych i tym samym zostaną oni wyposażeni w nową wiedzę i umiejętności praktyczne z tego zakresu,
  • przygotowanie raportu podsumowującego i upowszechniającego rezultaty projektu wraz z wskazaniem jak szkolenie wpłynęło na jakość i efektywność pracy uczestników pilotażu.

Rezultaty Projektu

W ramach Projektu planujemy:

  • przygotować pakiet edukacyjny „Finanse są ważne!” (na podstawie działań i doświadczeń podejmowanych w 2 krajach partnerskich na rzecz edukacji finansowej osób o niskich kwalifikacjach, w tym o niskich dochodach oraz w ramach testowania rezultatu przeprowadzone zostaną szkolenia pilotażowe dla 20 uczestników (ok. 10 uczestników z 2 krajów Partnerstwa)) ,
  • przygotować raport podsumowujący i upowszechniający rezultaty projektu.

Link do rezultatów projektu.


Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Skip to content