• Przygotowania do projektu „Finanse są ważne!”

Chyba już wiecie, że specjalizujemy się w edukacji finansowej.

Tym razem chcemy się pochwalić, że realizujemy projekt pt. Finanse są ważne! (Erasmus+, KA210-ADU – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych).

Wspólnie z partnerem z Hiszpanii Social Enterprises S.L. rozpoczęliśmy przygotowanie pakietu edukacyjnego „Finanse są ważne!” z zakresu edukacji finansowej, który umożliwi samokształcenie lub przeszkolenie pracowników instytucji/organizacji pomocowych i wyposaży ich w nową wiedzę oraz umiejętności praktyczne dot. zarządzania własnymi finansami.

Po przygotowaniu pakietu edukacyjnego zostaną zorganizowane szkolenia pilotażowe dla 20 uczestników (ok. 10 uczestników z 2 krajów Partnerstwa) oraz przygotowany raport podsumowujący i upowszechniający rezultaty projektu.

Projekt przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia społecznego wśród osób o niskich kwalifikacjach i niskim dochodzie poprzez przeszkolenie pracowników instytucji/organizacji pomocowych na edukatorów finansowych.


Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Skip to content