• Finanse są ważne - zapraszamy na szkolenie

    Finanse są ważne! Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy pracowników instytucji oraz organizacji pomocowych pracujących na co dzień z osobami w trudnej sytuacji życiowej do udziału w 2-dniowym szkoleniu pilotażowym w ramach projektu „Finanse są ważne!”

Projekt „Finanse są ważne!” jest realizowany przez Fundację Innowacja i Wiedza, organizację powstałą w 2012 roku. Fundacja realizuje kompleksowe programy aktywizacji zawodowo-społecznej dla osób oddalonych od rynku pracy, specjalizuje się także we wspieraniu przedsiębiorczości, edukacji finansowej i idei edukacji przez całe życie. Partnerem projektu jest Social Enterprises S.L.

Główny celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego wśród osób o niskich kwalifikacjach i niskim dochodzie poprzez przeszkolenie i wyposażenie pracowników instytucji/organizacji pomocowych w umiejętności edukatorów finansowych. 

Podczas szkolenia przetestujemy przygotowany pakiet edukacyjny „Finanse są ważne!” z zakresu edukacji finansowej, który umożliwia samokształcenie lub szkolenie pracowników instytucji/organizacji pomocowych.

Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie, zostaną wyposażeni w nową wiedzę i umiejętności praktyczne z pracy edukatora finansowego.

Moduły szkolenia:

  • Budżet domowy 
  • Rozsądne pożyczanie  
  • Oszczędzanie praktycznie  
  • Bezpieczeństwo finansów w sieci  
  • Prawa konsumenta.

Ilość uczestników szkolenia pilotażowego – 10 os.

Termin szkolenia pilotażowego:

28-29 marca 2023, godz. 9:00-16:30

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SEFL, 
ul. Jedności 45a, 22-100 Chełm

Trener – Katarzyna Jaszczuk

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod linkiem tutaj

Zainteresowanych szkoleniem pilotażowym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie skanu na e-mail iryna.hapii@fiiw.pl do dnia 21.03.2023.

Nie przegap swojej szansy – weź udział w szkoleniu
i podnieś poziom swojej wiedzy z zakresu edukacji finansowej!


Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Skip to content