Kategoria: Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty przez FIIW

 • Projekt 'Pełny portfel’ w ramach projektu 'SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych’

  Projekt 'Pełny portfel’ w ramach projektu 'SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych’

  Ruszamy z nowym projektem! Fundacja Innowacja i Wiedza testuje model wsparcia „Pełny portfel” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem szczegółowym projektu jest dostarczenie wiedzy o zarządzaniu finansami…

  Czytaj dalej

 • Potencjał jest w nas!

  Potencjał jest w nas!

  INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt „Potencjał jest w nas!” realizowany jest przez Fundację Innowacja i Wiedza w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie działania w ramach projektu…

  Czytaj dalej

 • POSZERZANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI EDUKATORÓW OSÓB DOROSŁYCH

  POSZERZANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI EDUKATORÓW OSÓB DOROSŁYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych AKTUALNOŚCI:a 14.10.2020 Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania i korzystania z raportu zawierającego wnioski ze szkolenia pilotażowego i podsumowujący projekt „Poszerzanie i rozwój…

  Czytaj dalej

O Fundacji

Dążeniem Fundacji jest tworzenie projektów, które prezentują innowacyjne podejście i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie edukacji i przedsiębiorczości wśród grup społecznych postrzeganych jako bierne i narażone na marginalizację.

Specjalizujemy się w edukacji finansowej i aktywizacji społeczno-zawodowej grup marginalizowanych.


Skip to content