Aktualności

 • SIM – SPOŁECZNA IDEA MENTORINGU

  SIM – SPOŁECZNA IDEA MENTORINGU – Celem projektu było promowanie i wprowadzenie usług mentoringu społecznego wśród podmiotów i osób związanych z trzecim sektorem. Projekt realizowany był w terminie 01.07.2012-31.12.2012 i dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

  Czytaj dalej

 • Projekt finansowy DZIECKO

  Projekt finansowy DZIECKO – celem projektu było zwiększenie świadomości finansowej młodych rodziców, w zakresie zarządzania budżetem domowym oraz zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego zadłużania się w sytuacji powiększenia się rodziny. W projekcie przeszkolono 15  trenerów z Klubów Rodzica, którzy przeprowadzili 4 dwugodzinne warsztaty  z zakresu edukacji finansowej dla młodych i przyszłych rodziców. Łącznie w bezpłatnych warsztatach z edukacji finansowej…

  Czytaj dalej

 • KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

  KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE – celem projektu było dostosowanie kwalifikacji i kompetencji tych osób do potrzeb rynku pracy. Działania projektu koncentrowały się na indywidualnych szkoleniach i doradztwie oraz przygotowaniu beneficjentów do znalezienia pracy lub otworzenia swojej działalności gospodarczej. W ramach projektu udzielonych zostało 25 dotacji na otworzenie własnego biznesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach…

  Czytaj dalej

O Fundacji

Dążeniem Fundacji jest tworzenie projektów, które prezentują innowacyjne podejście i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie edukacji i przedsiębiorczości wśród grup społecznych postrzeganych jako bierne i narażone na marginalizację.

Specjalizujemy się w edukacji finansowej i aktywizacji społeczno-zawodowej grup marginalizowanych.


Skip to content