Zyskaj Więcej! Edukacja finansowa dla osób wykluczonych ekonomicznie – celem projektu było wypracowanie i upowszechnienie nowego modelu pracy z rodzinami zagrożonymi dziedziczeniem biedy lub wykluczeniem ekonomicznym. W projekcie w ramach edukacji finansowej zostało przeszkolonych 94 pracowników instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych na Mazowszu. Po przeszkoleniu edukatorzy finansowi  pracowali wybranymi przez siebie rodzinami, w celu wspólnego wypracowania i wdrożenia Planu Naprawczego Finansów. Projekt finansowany ze środków Programu Obywatele dla Demokracji w ramach Funduszy EOG. Realizacja projektu: 09. 2014-09. 2015. Przejdź do strony projektu: zw.fiiw.pl

Skip to content