KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE – celem projektu było dostosowanie kwalifikacji i kompetencji tych osób do potrzeb rynku pracy. Działania projektu koncentrowały się na indywidualnych szkoleniach i doradztwie oraz przygotowaniu beneficjentów do znalezienia pracy lub otworzenia swojej działalności gospodarczej. W ramach projektu udzielonych zostało 25 dotacji na otworzenie własnego biznesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu: styczeń 2014 – czerwiec 2015.

Skip to content