Projekt finansowy DZIECKO – celem projektu było zwiększenie świadomości finansowej młodych rodziców, w zakresie zarządzania budżetem domowym oraz zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego zadłużania się w sytuacji powiększenia się rodziny. W projekcie przeszkolono 15  trenerów z Klubów Rodzica, którzy przeprowadzili 4 dwugodzinne warsztaty  z zakresu edukacji finansowej dla młodych i przyszłych rodziców. Łącznie w bezpłatnych warsztatach z edukacji finansowej uczestniczyło 481 osób. Projekt finansowany był ze środków  Narodowego Banku  Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Projekt był realizowany na terenie Polski w okresie luty 2015- lipiec 2015.

www.facebook.com/Projekt Finansowy Dziecko

Skip to content