Kategoria: Aktualności

 • Dzień pełen pracy nad projektem „Bogate umysły”

  Dzień pełen pracy nad projektem „Bogate umysły”

  W gronie doświadczonych Partnerów uzgodniliśmy wszystkie szczegóły dot. raportu sytuacji dziewcząt i młodych kobiet zagrożonych marginalizacją w krajach UE, przeanalizowaliśmy projekty dot. edukacji finansowej w Polsce, Włoszech i Grecji, ułożyliśmy…

  Czytaj dalej

 • Pełny portfel

  Pełny portfel

  Zapraszamy do udziału w projekcie „Pełny portfel”! Fundacja Innowacja i Wiedza testuje model wsparcia „Pełny portfel” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem szczegółowym projektu jest dostarczenie wiedzy…

  Czytaj dalej

 • Z dotacją na start

  Z dotacją na start

  Ruszamy z kolejnym projektem na terenie woj. łódzkiego! Projekt ’Z dotacją na start’  jest realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.1 Priorytetu VIII – Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 1 960 306,22 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 1…

  Czytaj dalej

O Fundacji

Dążeniem Fundacji jest tworzenie projektów, które prezentują innowacyjne podejście i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie edukacji i przedsiębiorczości wśród grup społecznych postrzeganych jako bierne i narażone na marginalizację.

Specjalizujemy się w edukacji finansowej i aktywizacji społeczno-zawodowej grup marginalizowanych.


Skip to content