Fundusze Europejskie | Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze serce Polski
Unia Europejska | Europejski Fundusz Społeczny

Ruszamy z nowym projektem! JEŚLI:

 • jesteś osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*
 • mieszkasz w województwie mazowieckim
 • nie masz pracy
 • jesteś bierny zawodowo

* bezrobotny, bezdomny, niepełnosprawny, po zakładzie karnym/areszcie śledczym, uzależniony od alkoholu lub środków odurzających i inne – dot. rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi, rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi, rodziców samotnie wychowujących dzieci

OFERUJEMY:

 • wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i prawnika
 • kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji
 • stypendium szkoleniowe
 • płatne staże zawodowe
 • wsparcie w znalezieniu pracy

Dodatkowo:

 • wyżywienie w trakcie szkoleń
 • bezpłatne badania lekarskie
 • ubezpieczenie, pokrycie kosztów opieki nad osobą zależną/dziećmi**
 • zwrot za bilety dla osób spoza Warszawy**

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością!  

Fundacja Innowacja i Wiedza Punkt Aktywnej Integracji (III piętro) Al. KEN 18/4b; 02-797 Warszawa tel. 730-210-159 lub 730-210-161 pon-pt. 9:00-17:00   e-mail: rekrutacja(at)potencjaljestwnas.pl www.potencjaljestwnas.pl **dla osób spełniających kryteria określone w regulaminie  

Fundacja Innowacja i Wiedza jest realizatorem projektu 'Potencjał jest w nas!’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Więcej informacji na stronie projektu www.potencjaljestwnas.pl

Skip to content