KULTURALNIE O FINANSACH – celem projektu wprowadzenie edukacji finansowej do oferty domów kultury. W ramach projektu powstał kurs online dotyczący edukacji finansowej skierowany dla pracowników domów kultury w miejscowościach do 20 tyś. mieszkańców.  W projekcie przeszkolono  14 pracowników domów kultury, którzy przeprowadzili warsztat dla 56 mieszkańców swoich miejscowości. Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Projekt realizowany był w okresie: 06.2017-03.2018.

www.kulturalnieofinansach.pl

Skip to content