Informacje o projekcie Projekt Łódzka Fabryka Firm jest realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3 Priorytetu VIII – Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych ZIT). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 3 815 228,73 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 3 700 770,34 PLN Celem projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 75 osób pozostających bez pracy, powyżej 30 lat (począwszy od dnia 30. urodzin), poprzez objęcie ich wsparciem doradczo-szkoleniowym oraz udzielenie 60 spośród nich wsparcia finansowego na założenie firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia (dotacja i wsparcie pomostowe w pierwszych 12 miesiącach działalności). Okres realizacji projektu: 01.04.2019 ?30.09.2020 r. Kto może wziąć udział w projekcie? Projekt skierowany do osób bezrobotnych, które ukończyły 30 lat, zamieszkujących Łódzki Obszar Metropolitalny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego tj.:

 • Łódź,
 • łódzki wschodni,
 • brzeziński,
 • pabianicki,
 • zgierski.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie: Uczestnikom Projektu zaoferowane zostaną następujące formy wsparcia:

 • szkolenie Przewodnik po własnym biznesie (60h),
 • indywidualne doradztwo biznesowe (4h/osobę),
 • bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 27 000,00 zł,
 • wsparcie pomostowe do 2 000,00 zł/m-c przez 12 miesięcy,
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze (doradztwo biznesowe i specjalistyczne) – 10h/osobę,
 • zwrot kosztów dojazdu na w szkolenie/doradztwie biznesowym,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi (do 14zł/h brutto).

Koszty uczestnictwa: Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. Co możesz zyskać? – nowe kwalifikacje, – praktyczne doświadczenie zawodowe, – środki na założenie swojej własnej działalności gospodarczej, – wsparcie merytoryczne w trakcie trwania działalności gospodarczej (doradztwo). W jaki sposób można się zgłosić do udziału w projekcie? Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji pojawią się w najbliższym czasie na stronie projektu: www.lodzkafabrykafirm.pl. Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o rekrutacji do projektu, wyślij maila na adres: biuro@lodzkafabrykafirm.pl. Dzięki temu powiadomimy Cię o starcie rekrutacji. Rekrutacja do projektu: Rekrutacja do projektu: Łódzka Fabryka Firm rozpocznie się w kwietniu 2019 r, na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (Łódź i powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski i brzeziński). W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie 75 uczestników projektu. Procedura rekrutacji obejmuje 2 etapy: Etap I: ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych, Etap II: weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – rozmowa z doradcą zawodowym. Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu oraz regulaminy i dokumenty rekrutacyjne zostaną niebawem opublikowane na stronie www.lodzkafabrykafirm.pl.   SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

KONTAKT:

Biuro Projektu:

Kościuszki 93, nr lok. 1, 90-436 Łódź

Tel: 42 230 92 09, adres e-mail: biuro@lodzkafabrykafirm.pl

Skip to content