• Zysk z przedsiębiorczości – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

Fundusze Europejskie | Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska | Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Zysk z przedsiębiorczości – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi” jest skierowany do osób w wieku powyżej 30 lat (począwszy od dnia 30. urodzin), które zamieszkują na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 25 kc) lub które zostały przeniesione z obszaru Rewitalizacji Miasta Łodzi w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Dokładne informacje o obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi oraz mapka poglądowa i dokładna mapa znajdują się na tej stronie:

https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/rewitalizacja/co-to-jest-rewitalizacja/obszar-zdegradowany-i-obszar-rewitalizacji/

Pod tym linkiem jest natomiast spis ulic – adresów obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi:

SPIS ULIC OBSZAR REWITALIZOWANY ŁODZI – xls

Pobierz

Grupę docelową Projektu stanowią 42 osoby po 30 r.ż., które pozostają bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, jak i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dodatkowym, niezbędnym warunkiem, aby móc skorzystać ze wsparcia w projekcie jest należenie do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50 r.ż.,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (rozumianych jako wykształcenie co najwyżej średnie).

Uwaga! Projekt zakłada również przyjęcie do liczby maksymalnie 20% bezrobotnych uczestników projektu mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie spełniają warunek długotrwałej bezrobotności, niepełnosprawności i niskich kwalifikacji. Liczba ta zależna jest od proporcji przyjętych osób biernych/bezrobotnych i zależy od tej drugiej wartości – może wynosić więc od około 4 do 6 osób.

Czyli:

  • jesteś bezrobotną lub bierną zawodowo kobietą i masz powyżej 30 lat – jesteś osobą kwalifikowalną w projekcie;
  • jesteś bezrobotnym lub biernym zawodowo mężczyzną i masz powyżej 30 lat – żeby być osobą kwalifikowalną w projekcie musisz mieć albo ukończone dodatkowo 50 lat albo być długotrwale (pow. roku) bezrobotnym/biernym zawodowo albo mieć orzeczenie o niepełnosprawności albo być osobą o niskich kwalifikacjach, przez co rozumie się wykształcenie niższe niż wykształcenie ponadlicealne (obejmuje: brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne ogólnokształcące, ponadgimnazjalne zawodowe i zasadnicze zawodowe). Wystarczy spełnić tylko jeden z warunków dodatkowych!
  • jeśli jesteś zaś bezrobotnym lub biernym zawodowo mężczyzną i masz ukończone 30 lat, ale nie spełniasz innych warunków opisanych w akapicie powyżej – nie przejmuj się i również złóż formularz. Mamy około 4-6 miejsc zarezerwowanych dla takich osób (do maksymalnie 20% bezrobotnych uczestników w projekcie).
  • powyższe warunki dotyczą osób zamieszkanych na terenie rewitalizacji m. Łodzi.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w projekcie kwalifikowalni są emeryci, renciści oraz kobiety będące na bezpłatnym urlopie macierzyńskim lub bezpłatnym urlopie rodzicielskim, a także kobiety będące na urlopie wychowawczym.

W zakładce Rekrutacja jest regulamin rekrutacji, zawierający więcej informacji o kwalifikowalności osób do projektu oraz o procesie rekrutacji. Koniecznie przeczytaj ten dokument, zanim złożysz formularz rekrutacyjny. 

UWAGA!

REKRUTACJA ZOSTAŁA JUŻ ZAMKNIĘTA!

NIE PRZYJMUJEMY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH!

Zobacz również – wsparcie w projekcie.

Masz pytania, wątpliwości? Zadzwoń lub przyjedź do nas – dane kontaktowe znajdziesz w zakładce na głównej stronie w dziale „Kontakt”.

Projekt realizuje Fundacja Innowacja i Wiedza w parterstwie z Miastem Łódź.

Skip to content