Tytuł projektu: Krok do pracy

Nr projektu: –

Łączny czas trwania projektu:

Lider Projektu: Fundacja Innowacja i Wiedza (Polska)

Partner Projektu: International Rescue Committee

Wsparcie Projektu: UK Aid

Projekt wsparcia osób, które opuściły Ukrainę z powodu wojny, w zatrudnieniu i przedsiębiorczości w Katowicach i Poznaniu

Kogo wspieramy?

 1. Jesteś osobą, która opuściła Ukrainę z powodu wojny i szukasz stałej pracy w Polsce?
 2. Szukasz doradcy, który pomoże Ci odnaleźć się na polskim rynku pracy?
 3. Masz pomysł na założenie własnej firmy i chcesz uzyskać wsparcie doradcze i finansowe?
 4. Potrzebujesz pomocy w tłumaczeniu dokumentów, konsultacji prawnych lub psychologicznych?

W szczególności zachęcamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • Przybyły do Polski z Ukrainy w wyniku trwających działań wojennych, w tym po 24.02.2022 r.
 • Pochodzą z regionów Ukrainy najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi.
 • Mają osoby na utrzymaniu i niskie dochody.
 • Należą do następujących grup: kobiety w wieku przedemerytalnym, społeczności LGBTQ+, mniejszości etniczne.

Kompleksowe wsparcie

 • Szkolenia zawodowe
 • Kursy języka polskiego
 • Pomoc prawna
 • Doradztwo w zakresie zatrudnienia i wsparcie pośrednika pracy
 • Granty na prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • Wsparcie tłumacza
 • Warsztaty psychologiczne
 • Ciekawe wydarzenia integracyjne tj. Targi Pracy, spotkania tematyczne
 • Opiekę nad dziećmi podczas trwania spotkań i szkoleń

Wniosek

Centra wsparcia i integracji Krok do Pracy w Katowicach i Poznaniu udzielają kompleksowego wsparcia, aby pomóc osobom przybywającym z Ukrainy do Polski odnaleźć się w społeczeństwie i efektywnie w nim funkcjonować, a także prowadzić godne życie.

Centrum w Katowicach

ul. Chorzowska 6, parter,
40-101 Katowice

(+48) 728 322 636

katowice@fiiw.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: www.krokdopracy.org


Program jest realizowany przez Fundację Innowacja i Wiedza we współpracy z
International Rescue Committee przy wsparciu UK Aid

Skip to content