• Zyskaj Więcej! Edukacja finansowa dla osób wykluczonych ekonomicznie.

Ruszył nowy projekt „Zyskaj Więcej! Edukacja finansowa dla osób wykluczonych ekonomicznie.”

program_edukacji_finansowejeeafundacja_batoregopfdm

Zadaniem projektu jest przeszkolenie 94 pracowników z instytucji pomocowych oraz organizacji pozarządowych, którzy w bezpośredni sposób pracują z rodzinami, znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej. Projekt ma charakter pilotażowy i naszym celem jest wypracowanie a następnie upowszechnienie nowego modelu pracy z rodzinami zagrożonymi dziedziczeniem biedy lub wykluczeniem ekonomicznym. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe tylko przy partnerskiej współpracy z instytucjami pomocowymi i ngo. Formularz zgłoszeniowy do projektu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zw.fiiw.pl. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Magdalena Hojnor, magda.hojnor@fiiw.pl, 22 225 25 48. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Skip to content