• Wyniki zapytania ofertowego z dn. 03.11.2016

Untitled-1   INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 03.11.20116 NA USŁUGI W ZAKRESIE WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH, POKOI ORAZ CATERINGU W RAMACH PROJEKTU „SIEĆ POZARZĄDOWYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY”. Fundacja Innowacja i Wiedza serdecznie dziękuje wszystkim oferentom za przesłane oferty w ramach zapytania ofertowego na realizację usług:

  1. wynajmu 2 sal szkoleniowych
  2. wynajmu  pokoi
  3. zorganizowania pełnego cateringu

Zapytanie ofertowe dotyczyło współpracy w ramach projektu „Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy” realizowanego w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Pomoc Techniczna. Najlepszą ofertą okazała się oferta złożona przez: Hotel Best Western Felix, Ul. Omulewska 24, 04-128 Warszawa

Skip to content