• Fundacja Innowacja i Wiedza Partnerem konkursu ?Innowator Mazowsza?

Fundacja Innowacja i Wiedza Partnerem konkursu ?Innowator Mazowsza? Ruszyła IV edycja konkursu ?Innowator Mazowsza?. To jedno z najbardziej znaczących wyróżnień nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce w województwie mazowieckim. Tak jak w zeszłym roku zostaną wyłonieni laureaci dwóch kategorii ? Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec. Pierwsza kategoria skierowana jest do przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, działających na terenie Mazowsza nie dłużej niż 7 lat. Firmy te muszą wykazać się udokumentowanym, wprowadzonym w ciągu ostatnich 3 lat, innowacyjnym produktem, usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowej. Druga kategoria skierowana jest do młodych naukowców (poniżej 35. roku życia), którzy w przeciągu ostatnich trzech lat uzyskali stopień doktora, a w swojej pracy podejmowali tematykę innowacyjności. Ideą konkursu jest przede wszystkim kształtowanie postaw proinnowacyjnych w regionie, a przez to przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstw Mazowsza. Obecnie innowacje są podstawą wzrostu ekonomicznego gospodarek. Kluczem do owocnego wykorzystania nowych rozwiązań jest dobra współpraca między sferą biznesu, instytucjami naukowo-badawczymi oraz administracją, a ?Innowator Mazowsza? jest ważnym bodźcem w inspirowaniu takiej właśnie kooperacji. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik. Fundacja Innowacja i Wiedza jako Partner ufundowała nagrodę w postaci sześciu 2-godzinnych sesji mentoringowych dla laureata konkursu w kategorii Młoda Innowacyjna Firma. Sesje będzie prowadził doświadczony mentor, którego wsparcie pomoże młodemu przedsiębiorcy odkrywać i rozwijać swój potencjał w budowaniu pozycji lidera oraz wyboru optymalnej ścieżki samorealizacji. Szczegółowe informacje na stronie www.innowacyjni.mazovia.pl

plakat1
plakat2
plakat3
Skip to content