Zrealizowane projekty

 • Projekt finansowy DZIECKO

  Projekt finansowy DZIECKO – celem projektu było zwiększenie świadomości finansowej młodych rodziców, w zakresie zarządzania budżetem domowym oraz zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego zadłużania się w sytuacji powiększenia się rodziny. W projekcie przeszkolono 15  trenerów z Klubów Rodzica, którzy przeprowadzili 4 dwugodzinne warsztaty  z zakresu edukacji finansowej dla młodych i przyszłych rodziców. Łącznie w bezpłatnych warsztatach z edukacji finansowej…

  Czytaj dalej

 • KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

  KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE – celem projektu było dostosowanie kwalifikacji i kompetencji tych osób do potrzeb rynku pracy. Działania projektu koncentrowały się na indywidualnych szkoleniach i doradztwie oraz przygotowaniu beneficjentów do znalezienia pracy lub otworzenia swojej działalności gospodarczej. W ramach projektu udzielonych zostało 25 dotacji na otworzenie własnego biznesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach…

  Czytaj dalej

 • Zyskaj Więcej!

  Zyskaj Więcej! Edukacja finansowa dla osób wykluczonych ekonomicznie – celem projektu było wypracowanie i upowszechnienie nowego modelu pracy z rodzinami zagrożonymi dziedziczeniem biedy lub wykluczeniem ekonomicznym. W projekcie w ramach edukacji finansowej zostało przeszkolonych 94 pracowników instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych na Mazowszu. Po przeszkoleniu edukatorzy finansowi  pracowali wybranymi przez siebie rodzinami, w celu wspólnego wypracowania i…

  Czytaj dalej

Skip to content