• Zaproszenie na szkolenia on-line

Fundacja Innowacja i Wiedza serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty on-line z zakresu kompetencji i umiejętności dotyczących edukacji osób dorosłych, w ramach projektu „Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, program ERASMUS+. Do udziału w szkoleniu zapraszamy edukatorów osób dorosłych, a zwłaszcza doradców zawodowych, nauczycieli osób dorosłych, doradców kariery, trenerów , którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje i wzbogacić swój warsztat o nowe narzędzia pracy. Warsztaty podzielone są na 5 modułów tematycznych:

  1. Umiejętności komunikacyjne w pracy edukatora osób dorosłych.
  2. Budowanie relacji z klientem w pracy edukatora osób dorosłych.
  3. Rynek usług edukacyjnych w Polsce.
  4. Diagnozowanie i praca nad przekonaniami ograniczającymi klienta
  5. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i tworzenie ścieżki edukacyjnej klienta.

Każdy warsztat realizowany będzie w formie 4 godzin szkoleniowych on-line z 15 minutową przerwą, następnie uczestnicy otrzymają materiały do pracy własnej. Po każdym module szkoleniowym ustalony zostanie termin spotkania z trenerem, który omówi i zweryfikuje rezultaty pracy własnej uczestników. Celem spotkania będzie omówienie ewentualnych problemów lub wątpliwości. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15.06.2020 w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (podpisany scan), który należy wysłać na adres: warsztaty@fiiw.pl Limit miejsc: 15 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach może wziąć jedna osoba z danej organizacji, w przypadku wolnych miejsc zasada ta może ulec zmianie.   Terminy warsztatów:

  1. Moduł: Umiejętności komunikacyjne w pracy edukatora osób dorosłych.

Termin realizacji: 17.06.2020, 10.00-13.15 Trenerka:  Grażyna Knitter Umiejętności komunikacji stanowią podstawę w pracy edukatorów osób dorosłych, tym bardziej jeśli pracują z różnymi typami odbiorców. Odpowiedni poziom umiejętności komunikacyjnych zapewnia zrozumienie potrzeb edukacyjnych dorosłych, ich aspiracji i pragnień, a także może pomóc w zaplanowaniu właściwej ścieżki edukacyjnej.

  1. Moduł: Budowanie relacji z klientem w pracy edukatora osób dorosłych.

Termin realizacji: 24.06.2020, 10.00-13.15 Trenerka: Grażyna Knitter Jak nawiązywać i budować relację z klientami? Jak ich motywować? Jakie metody i techniki mogą wspierać klientów w rozwoju w kontekście agresywnej sytuacji gospodarki rynkowej? Jak utrzymać zaangażowanie nie przekraczając indywidualnych granic i praw każdego człowieka? Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z klientem? To pytania, które często towarzyszą edukatorom osób dorosłych, na które będziemy szukać odpowiedzi w trakcie warsztatów.

  1. Moduł: Rynek usług edukacyjnych w Polsce.

Termin realizacji: 01.07.2020, 10.00-13.15 Trenerka: Grażyna Knitter  Rynek usług edukacyjnych to środowisko, w którym porusza się doradca zawodowy, edukator, a szczególnie broker edukacyjny. Ważne jest, by edukatorzy na bieżąco monitorowali rynek usług edukacyjnych zarówno lokalnie, jak też w perspektywie krajowej, obserwując trendy i metody, jakie oferują usługodawcy. Należy również sprawdzać wiarygodność firm i instytucji, nie tylko pod kątem nadawanych przez nie uprawnień, ale także jakości kształcenia i ocen osób, które już skorzystały z tych usług. Warsztat będzie koncentrował się na podnoszeniu wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku edukacji oraz umiejętności w tym obszarze.

  1. Moduł: Diagnozowanie i praca nad przekonaniami ograniczającymi klienta.

Termin realizacji: 10.07.2020, 10.00-13.15 Trenerka: Izabela Mleczko Gdy zastanawiamy się, dlaczego nasz klient, pomimo szkolenia, dodatkowych zajęć i materiałów, nie zmierza w obranym przez niego kierunku, warto zatrzymać się i przyjrzeć jego przekonaniom dotyczącym własnych zasobów, możliwości i sytuacji na rynku. Posłuchać, jak postrzega swoje szanse na zmianę.

  1. Moduł: Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i tworzenie ścieżki edukacyjnej klienta.

Termin realizacji: 17.07.2020, 10.00-13.15 Trenerka: Izabela Mleczko Świadomy i celowy wybór właściwej ścieżki edukacji jest bardzo istotny w przypadku osób dorosłych. Dobrze przeprowadzona diagnoza potrzeb uwzględniająca predyspozycje psychofizyczne klienta/ucznia wpływa na efektywne wykorzystanie czasu na edukację, gdzie czas jest często kluczową przeszkodą dla osób dorosłych.   Warsztaty mają charakter pilotażowy i są formą weryfikacji pakietu szkoleniowego dla edukatorów osób dorosłych, który powstał w ramach projektu Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych. Celem projektu jest rozwinięcie nowych kompetencji wśród kadry doradców zawodowo-edukacyjnych, którzy pracują z osobami dorosłymi, zwłaszcza o niższych umiejętnościach bądź kwalifikacjach. Projekt realizowany jest w partnerstwie cztery organizacji z Anglii, Włoch i Polski. Pytania prosimy kierować na adres warsztaty@fiiw.pl lub telefonicznie: 501 317 213 lub 22 2252548 Plik do pobrania – formularz zgłoszeniowy:    plik ODTplik Wordplik PDF

Skip to content