Młody przedsiębiorco i młody doktorancie!Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu.Skierowany jest do: mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma Innowacyjny Młody Naukowiec   Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, regulaminu, nagród oraz wzory formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie: https://innowacyjni.mazovia.pl/ruszyla-ix-edycja-konkursu-innowator-mazowsza.html

  • Termin składania wniosków upływa 25 września 2017 r. Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Organizator konkursu: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Innowacyjności i Rozwoju Kontakt: Edyta Dul-Pałaszewska, tel. 22 59-79-950 Aleksandra Jasińska tel. 22 59-79-793   ZapraszamyNAGRODY czekają

Skip to content