head Fundacja Innowacja i Wiedza serdecznie zaprasza na konferencję: EDUKACJA FINANSOWA – NOWA METODA PRACY Z RODZINAMI WYKLUCZONYMI EKONOMICZNIE. Patronat honorowy: Burmistrz Dzielnicy Ursynów, Robert Kempa Data: 18.09.2015, sala konferencyjna (I piętro), Urząd Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (metro Imielin) w Warszawie. Celem konferencji jest upowszechnienie idei edukacji finansowej w zakresie przełamywania bierności życiowej oraz ubóstwa, a także zainicjowanie działań lokalnych i ponadlokalnych w zakresie edukacji finansowej na bazie prezentacji dobrych praktyk. Fundacja Innowacja i Wiedza od ponad 2 lat zajmuje się tematem edukacji finansowej. Konferencja jest jednocześnie wydarzeniem podsumowującym rezultaty projektu ?Zyskaj więcej! Edukacja finansowa osób wykluczonych ekonomicznie?, w którym przeszkoliliśmy 89 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocowych z zakresu edukacji finansowej. Nasi uczestnicy jako edukatorzy pracowali z rodzinami, których sytuacja finansowa i życiowa jest bardzo trudna ? wspólnie tworzyli plan naprawczy finansów rodziny. W tej nowatorskiej metodzie upatrujemy szanse na zmniejszenie patologicznych skutków biedy w ww. grupach. Więcej informacji o projekcie: www.zw.fiiw.pl. Aby wziąć udział w konferencji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie do dnia: 15.09.2015 na adres: agnieszka.chilimoniuk@fiiw.pl, 22 225 25 48 docx-ico Formularz zgłoszeniowy docx-icoProgram konferencji Serdecznie zapraszamy! footer Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Skip to content