Fundusze Europejskie | Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Województwo łódzkie
Unia Europejska | Europejski Fundusz Społeczny

Ruszamy z kolejnym projektem na terenie woj. łódzkiego! Projekt ’Z dotacją na start’  jest realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.1 Priorytetu VIII – Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 960 306,22 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 862 291,00 PLN

Projekt ’Z dotacją na start’ jest skierowany do osób w wieku powyżej 30 lat (począwszy od dnia 30. urodzin), które zamieszkują  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 25 kodeksu cywilnego)  na obszarze województwa łódzkiego z wyłączeniem mieszkańców m. Łodzi i powiatów łódzkiego-wschodniego, brzezińskiego, zgierskiego i pabianickiego.

Projekt ’Z dotacją na start’ obejmuje:

  • blok szkoleniowy – 54 godziny szkoleń + materiały dydaktyczne/szkoleniowe + catering + zwrot kosztów dojazdu na szkolenia + zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną, a do tego jeszcze indywidualne szkolenia specjalistyczne w zakresie tworzenia biznesplanu (6 godzin na osobę),
  • stypendium szkoleniowe za udział w bloku szkoleniowym,
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy (dla wszystkich beneficjentów projektu) do 2600,00 zł miesięcznie

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 30.04.2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują sie na dedykowanej stronie projektu: www.dotacjanastart.pl

Zapraszamy do udziału!

Skip to content