Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

AKTUALNOŚCI Szanowni Państwo, Planowany Harmonogram doradztwa na czerwiec 2018 rok Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93 w Łodzi głównie od  poniedziałku do piątku w dniach od 13.06.2018 r. do 29.06.2018 r.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU ! HARMONOGRAM-CZERWIEC-2018_FIIW ———————————————————————– Szanowni Państwo, Planowany Harmonogram doradztwa na maj 2018 rok Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi, głównie od  poniedziałku do piątku (możliwe również w soboty) w dniach od 15.05.2018 r. do 30.05.2018 r.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU ! HARMONOGRAM-MAJ-2018_FIIW —————————————————————————————– Szanowni Państwo, Planowany Harmonogram doradztwa na kwiecień 2018 rok Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi głównie od  poniedziałku do piątku (możliwe również w soboty) w dniach od 09.04.2018 r. do 28.04.2018 r.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU ! HARMONOGRAM-KWIECIEŃ-2018_FIIW ————————————————— Szanowni Państwo, Informujemy, że Biuro Projektu w dniu 30.03.2018 r. będzie nieczynne Za utrudnienia przepraszamy.

———————————————————————

Szanowni Państwo, Chcielibyśmy poinformować naszych Beneficjentów ostatecznych, iż w związku ze złożonymi rozliczeniami w ramach przyznanej jednorazowej dotacji, z dniem 08.03.2018 r. rozpoczęliśmy kontrole nowopowstałych firm. Zgodnie z zapisami umowy o udzielenie wsparcia finansowego, Realizator projektu ma prawo przeprowadzić kontrolę oraz wizytę monitorującą na miejscu, przez co rozumie się siedzibę przedsiębiorstwa uczestnika, jak również miejsce faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, której dokonają upoważnione przez niego osoby. O terminach kontroli będziemy Państwa informować na bieżąco, z kilkudniowym wyprzedzeniem. Zespół projektu „Z biznesowym podejściem” ———————————————————– Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy uczestników Projektu „Z biznesowym podejściem” na spotkanie,  które odbędzie się w dniu 02 marca 2018 roku o godzinie 14.30  w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej w Łodzi przy ul. Narutowicza 34. W ramach spotkania przedstawiona zostanie:

 • historia, rola i zasady działania Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej
 • korzyści z uczestnictwa w Izbie Przemysłowo Handlowej
 • prezentacja Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości – Spacer po zrewitalizowanej fabryce

ZAPRASZAMY ! ———————————————————————————- Planowany Harmonogram doradztwa na marzec 2018 rok Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi głównie od  poniedziałku do piątku (możliwe również w soboty) w godz. 8.00-16.00, w dniach od 05.03.2018 r. do 29.03.2018 r.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU ! HARMONOGRAM-MARZEC-2018_FIIW ————————————————————————————————————————— W związku z Konferencją dla Uczestników Projektów, która odbędzie się w Łodzi, Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, informujemy, iż w dniu w dniu 16 lutego br. biuro projektów będzie nieczynne. ———————————————- Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy uczestników projektu „Z biznesowym podejściem” na 3 Kongres Edukacji Pozaformalnej w dniu 16 lutego br. w Łodzi, Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173. Podczas konferencji odbędzie się inauguracja projektu „Przepis na rozwój”,  w ramach którego mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o środki na usługi rozwojowe dla ich pracowników i właścicieli. W projekcie można otrzymać pomoc w wysokości do 7200 zł na osobę.  Mikrofirma może uzyskać  21 600 zł, mała 72 000 zł, a średnia 360 000 zł. Ponadto podczas Konferencji w dniu 16.02.2018 roku (piątek) odbędzie się specjalne spotkanie networkingowe dla wszystkich uczestników  projektu „Z biznesowym podejściem”.  W trakcie spotkania przedstawimy Państwu podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w Projektach oraz ewentualne możliwości rozwoju Państwa firm. Po prezentacji będzie przewidziany czas na zaprezentowanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń oraz wzajemnych kontaktów biznesowych.   Prosimy Państwa o dokonanie rezerwacji uczestnictwa. Wszelkie informacje na temat Konferencji znaleźć można na stronie: http://www.kep.com.pl/aktualnosci/16-zaproszenie Zapraszamy! ———————————————————————– Planowany Harmonogram doradztwa na luty 2018 rok Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi głównie od  poniedziałku do piątku (możliwe również w soboty) w godz. 8.00-16.00, w dniach od 01.02.2018 r. do 24.02.2018 r.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU ! HARMONOGRAM LUTY 2018_FIIW ———————————————————————————————— Szanowni Państwo, Poniżej znajduje się harmonogram doradztwa na styczeń 2018 rok roku, prosimy o zapoznanie się z dokumentem. Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach od 15 stycznia 2018 roku do dnia 26 stycznia 2018 rok HARMONOGRAMY STYCZEŃ_2018 ROK —————————————————————————— Szanowni Państwo, Informujemy, że Biuro Projektu w dniu 02.01.2018 r. będzie nieczynne Za utrudnienia przepraszamy. ______________________________________________ Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż w projekcie „Z biznesowym podejściem” zakończyliśmy proces wyłaniania osób objętych wsparciem na uruchomienie działalności gospodarczych. Tym samym z dniem 11.12.2017 r. osoby będące na liści rezerwowej zakończyły udział w ww. projekcie. Dziękujemy Państwu za poświęcony czas i  udział w projekcie, jednocześnie życzymy wielu sukcesów. _________________________________ Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem kolejnej formy wsparcia pomostowego: doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego)  w ramach projektu pn. „Z biznesowym podejściem”, poniżej zamieszczamy dokument:  Karta zgłoszenia zapotrzebowania na doradztwo indywidualne.Karta zgłoszenia zapotrzebowania doradztwo Uczestnik projektu, prowadzący działalność gospodarczą w ramach projektu ma do wykorzystania  pulę 10 godzin indywidualnego wsparcia, realizowanego w postaci indywidualnych spotkań w ramach doradztwa po założeniu działalności gospodarczych. Harmonogram doradztwa na listopad 2017 Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi od poniedziałku do  piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach od 24.11.2017 r. do 30.11.2017 r. Harmonogram doradztwa na grudzień 2017 Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi od  poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach od 01.12.2017 r. do 20.12.2017 r.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU ! ———————————————————————————- ZAKOŃCZENIE PRACY KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – II EDYCJA Szanowni Państwo, Informujemy, iż w wyniku zakończonej procedury odwoławczej do projektu ?Z BIZNESOWYM PODEJŚCIEM? (zgodnie z § 9 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI W RAMACH PROJEKTU II EDYCJA nie uległa zmianie. Jednocześnie informujemy, że z Uczestnikami Projektu, zakwalifikowanymi do otrzymania dotacji zostaną podpisane umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego. Z każdym Uczestnikiem Projektu będziemy się kontaktować telefonicznie, w celu podpisania stosownych dokumentów. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektu. ————————————————————————- Szanowni Państwo, Poniżej prezentujemy LISTĘ RANKINGOWĄ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI W RAMACH PROJEKTU: „Z BIZNESOWYM PODEJŚCIEM” II EDYCJA. LISTA RANKINGOWA Jednocześnie informujemy, iż Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  ?Uczestnik Projektu, który otrzymał negatywną ocenę zgodnie z §7 ust. 7 ma prawo złożyć odwołanie w ciągu 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia. Rozpatrywane będą jedynie odwołania pisemne, złożone osobiście w Biurze Projektu. Odwołanie musi zawierać: dane osoby składającej, tytuł projektu, uzasadnienie.

———————————————————— Szanowni Państwo W załączeniu zamieszczamy sugerowane wzory zestawień do ewentualnych zmian dotyczących zestawienia wsparcia finansowego oraz zestawienia wydatków w ramach wsparcia pomostowego. W przypadku uzasadnienia zmian możliwe jest załączenie dodatkowego pisma z odniesieniem do pozycji, w której dokonano zmian. formularz_zmian_dotacjaformularz_zmian_wsparcie-pomostowe ———————————————————————————— Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy dokumenty do rozliczenia wsparcia finansowego oraz pomostowego wraz z przykładowymi wzorami wypełniania dokumentów. Wsparcie finansowe rozliczamy łącznie, po dokonaniu wszystkich zakupów. Wsparcie pomostowe rozliczamy miesięcznie za dany okres określony w umowie wsparcia pomostowego. 1_Rozliczenie Dotacji Z biznesowym podejściem2_Rozliczenie Dotacji Z biznesowym podejściem – Wzór wypełnienia3_Rozliczenie Pomostówki Z biznesowym podejściem4_Rozliczenie Pomostówki Z biznesowym podejściem – Wzór wypełnienia ———————————————————————————— Fundacja Innowacja i Wiedza zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego), realizowanego w postaci indywidualnych spotkań w ramach doradztwa po założeniu działalności gospodarczych. W ramach doradztwa (w zależności od potrzeb Uczestników Projektu), będzie prowadzone:

 1. doradztwo biznesowe obejmujące  wsparcie m.in. w rozwoju umiejętności  biznesowych, rozwijaniu nowych produktów/usług, nowych rynków, budowaniu strategii marketingowych, sprzedaży i in.;
 2. doradztwo specjalistyczne: z zakresu finansów, podatków, prawa, marketingu i innych, których celem jest wsparcie w rozwiązywaniu indywidualnych trudności i problemów Uczestników Projektu w prowadzeniu działalności gospodarczych i innych.

Łącznie do przeprowadzenia: do 360 godzin doradztwa indywidualnego: do 10 godzin na 1 Uczestnika Projektu, liczba Uczestników: do 36, przy założeniu, że jedna godzina stanowi 60 minut doradztwa w projekcie „Z biznesowym podejściem”, nr umowy RPLD.08.03.03-10-0006/16-00, realizowanego w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie VIII.3.3. Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Miejsce wykonywania usługi: Al. T. Kościuszki 93, 90-436 Łódź. Termin wykonania usługi:  listopad  2017 r. – czerwiec  2018 r. Termin składania ofert – najpóźniej do dnia  30.10.2017 r. Rozeznanie_rynku_doradztwo_biznesowe_23.10.2017 ————————————————————————– Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy dokumenty dla II edycji projektu pn. „Z biznesowym podejściem”. Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego/pomostowego dla II edycji w.w projektu będzie prowadzony od dnia 26.10.2017r. do dnia 08.11.2017 r. (w godz. 8.00-15.30) w siedzibie Biura Projektu, Al. T. Kościuszki 93, 90-436 Łódź. 1_Regulamin przyznawania środków finansowych 2_Biznesplan2a_Biznesplan word 93_20033_Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego_pomostowego3a_Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego_pomostowego wersja 97_20034_Karta oceny formalnej_wniosek o wsparcie finansowe-pomostowe5_Karta oceny merytorycznej wniosku o otrzymanie wsparcia finansowego_pomostowego6_Umowa o udzielenie wsparcia finansowego 27_Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego 2 ——————————————————————————- ZAKOŃCZENIE PRACY KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – I EDYCJA Szanowni Państwo Informujemy, iż w wyniku zakończonej procedury odwoławczej do projektu „Z BIZNESOWYM PODEJŚCIEM” (zgodnie z § 9 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI W RAMACH PROJEKTU I EDYCJA nie uległa zmianie. Jednocześnie informujemy, że z Uczestnikami Projektu, zakwalifikowanymi do otrzymania dotacji zostaną podpisane umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego. Z każdym Uczestnikiem Projektu będziemy się kontaktować telefonicznie, w celu podpisania stosownych dokumentów. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektu. —————————————————————– Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy wzory dokumentów  związanych  z przyznawaniem wsparcia w projekcie dla I EDYCJI.   Informujemy, iż w przypadku ZAKUPU RZECZY UŻYWANYCH konieczne jest otrzymanie od sprzedającego Oświadczenia 20_ oraz do rozliczenia należy dołączyć Oświadczenie 20_b dotyczące wartości zakupionego sprzętu używanego. Proszę pamiętać, iż cena nabywanej rzeczy może przekraczać jego wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i musi być znacznie niższa od ceny nowego środka trwałego/wyposażenia. 1_Regulamin przyznawania środków finansowych2_Biznesplan2a_Biznesplan word 93_20033_Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego_pomostowego3a_Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego_pomostowego wersja 97_20034_Karta oceny formalnej_wniosek o wsparcie finansowe-pomostowe5_Karta oceny merytorycznej wniosku o otrzymanie wsparcia finansowego_pomostowego6_Umowa o udzielenie wsparcia finansowego 27_Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego 28_Oświadczenie w sprawie pomocy_de_minimis9_Oświadczenie-o-nieotrzymaniu-innej-pomocy-do-wydatków-objętych-de-minimis10_Formularz_informacji_pomoc_de_minimis10_a_wzór wypełniony informacji o pomocy de minimis11_Katalog wydatków w ramach wsparcia FIIW12_Zgoda małżonka umowa finansowa13_Zgoda małżonka umowa pomostowe14_Zgoda małżonka wsparcie finansowe – weksel15_Zgoda małżonka wsparcie pomostowe – weksel16_wzór weksla17_deklaracja_wekslowa_umowa_finansowa – fiiw18_deklaracja_wekslowa_umowa_pomostowa – fiiw19_Karta zgłoszenia doradztwo20_Oświadczenie Sprzedającego20_b Oświadczenie Sprzedającego o wartości21_Oświadczenie_o_niepozostawaniu_w_związku_małżeńskim – wsparcie finansowe22_Oświadczenie_o_niepozostawaniu_w_związku_małżeńskim – wsparcie pomostowe ______________________________________ Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy harmonogram działań do II edycji projektu. Harmonogram działań w projekcie „Z biznesowym podejściem” – Edycja II

 Etap Działanie Okres
 Rekrutacja
 • Rekrutacja do projektu 07.08.2017r. – 25.08.2017r.
 • Przeprowadzenie formalnej i merytorycznej oceny formularzy zgłoszeniowych (FZ)
 • Przeprowadzenie rozmów z doradcą zawodowym
 • Rozmowa kandydatów z Komisją Rekrutacyjną
 • Ogłoszenie listy uczestników projektu
 • Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych
Sierpień  –  Wrzesień 2017
 Wsparcie szkoleniowo-doradcze
 •  Realizacja szkolenia: „Krok po kroku do własnego biznesu”  – forma eksternistyczna
 • Indywidualne doradztwo biznesowe ( 6 osób; śr.4h /osobę, 1h- 60 min).
 Październik 2017
 • Zwrot kosztów podróży dla osób bezrobotnych
 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 Dystrybucja wsparcia finansowego i pomostowego merytorycznego
 • Przyjmowanie wniosków o udzielanie wsparcia finansowego na założenie działalności gosp. –  biznesplanów
 • Przeprowadzenie oceny biznesplanów
 • Ogłoszenie listy rankingowej biznesplanów
Październik – Listopad – 2017
 • Podpisywanie z uczestnikami umów o udzielanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego
 • Rejestrowanie działalności gospodarczej przez uczestników
 • Składanie przez uczestników zabezpieczenia
 • Sporządzanie i wydanie zaświadczeń o przyznanej pomocy de minimis
 • Wypłata jednorazowej dotacji
Listopad – Grudzień   2017
 • Wypłata wsparcia pomostowego
  Grudzień 2017- maj 2018
 • Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego
Czerwiec – Listopad 2018
 • Monitoring rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego
Grudzień  2017 – Listopad 2018  
 • Prowadzenie wsparcia doradczo-szkoleniowego po założeniu działalności gospodarczej (śr. 10h/os).
 • Organizacja forum biznesowego
 Grudzień 2017 – Październik 2018  
 • Rozliczenie wsparcia pomostowego
Grudzień 2017 – Grudzień 2018 

_______________________________________________ Szanowni Państwo, Poniżej prezentujemy LISTĘ RANKINGOWĄ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI W RAMACH PROJEKTU: „Z BIZNESOWYM PODEJŚCIEM” I EDYCJA. LISTA RANKINGOWA Jednocześnie informujemy, iż Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  ?Uczestnik Projektu, który otrzymał negatywną ocenę zgodnie z §7 ust. 7 ma prawo złożyć odwołanie w ciągu 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia. Rozpatrywane będą jedynie odwołania pisemne, złożone osobiście w Biurze Projektu. Odwołanie musi zawierać: dane osoby składającej, tytuł projektu, uzasadnienie.? ——————————————————————————- Szanowni Państwo, Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do projektu „Z biznesowym podejściem” –  II EDYCJA. Informujemy, iż z każdą osobą zakwalifikowaną do projektu będziemy się kontaktować telefonicznie. Dziękujemy wszystkim Kandydatom za udział w procesie rekrutacji życząc jednocześnie dalszych sukcesów. II ETAP LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU I _______________________________________________________ Szanowni Państwo, poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w projekcie  „Z biznesowym podejściem” –  II EDYCJA. Informujemy również , iż rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami prowadzone będę od dnia 05 września 2017 roku do 08 września 2017 roku w biurze projektu w Łodzi przy Al. Kościuszki 93. lista osób zakwalifikowana do II ETAPU REKRUTACJI – II EDYCJA _____________________________________________________________________________ Szanowni Państwo, Rozpoczynamy nabór wniosków do II Edycji w projekcie „Z biznesowym Podejściem” Rekrutacja do II Edycji trwać będzie od 07.08.2017 r. do 18.08.2017 r. do godz. 15.00Serdecznie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych. Projekt dedykowany  jest dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30-tych urodzin) i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby po 50 roku życia (od dnia 50-tych urodzin)
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety (od dnia 30-tych urodzin)

  Uczestnikiem/czką projektu może być mieszkaniec/kanka powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, m. Łódź, pabianickiego, zgierskiego.  Dokumenty wskazane w Regulaminie Rekrutacji należy złożyć w Biurze Projektu: Al. Kościuszki 93 lok. Nr  1,  90-436 Łódź  REGULAMIN PROJEKTU EDYCJA II REGULAMIN-REKRUTACJI-EDYCJA II Załącznik-nr-1-Formularz_rekrutacyjny EDYCJA II

————————————————————————————————————————- Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy dokumenty związane ze zwrotem kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo w ramach projektu: „Z biznesowym podejściem”. oswiadczenie_doradztwooswiadczenie_szkolenieZasady przyznawania zwrotu kosztow dojazdu __________________________________________________ Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy dokumenty związane ze zwrotem kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi w ramach projektu: „Z biznesowym podejściem” Kwestionariusz_dla_Zleceniobiorcynota_ksiegowa_wzorrachunek_1_szkolenierachunek_2_doradztwoUmowa_proceduraWniosek_zwrot_opieka_nad_dzieckiem_os_zaleznawzor_umowy_Opiekunka —————————————————————————————————————————- Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram szkoleń w projekcie z podziałem na grupy: Program szkolenia Fundacja – grupa 1 Program szkolenia Fundacja – grupa 2 Program szkolenia Fundacja – grupa 3 Szkolenia realizowane będą w terminach Grupa nr 1 – 13-14-15-17-18-19-20-21 lipca Grupa nr 2 – 13-14-15-17-18-19-20-21 lipca Grupa nr 3 – 13-14 lipca, 17-18-19-20-21-22 lipca Doradztwo w wymiarze 4 godzin przypadające na uczestnika realizowane będzie w uzgodnieniu z uczestnikami projektu w terminach: Od dnia 24 lipca 2017 r. do 03 sierpnia 2017 r. roku w godzinach od 8.00 do 20.00, w piątki do 17.00 Wszystkie szkolenia oraz doradztwo odbywać się będą w Łodzi przy Al. Kościuszki 93. Program szkolenia Fundacja – gr 1Program szkolenia Fundacja – gr 2Program szkolenia Fundacja – gr 3

__________________________________________________________________ Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do projektu „Z biznesowym podejściem”. Informujemy, iż z każdą osobą zakwalifikowaną do projektu będziemy się kontaktować telefonicznie. W dniu jutrzejszym na stronie www. Projektu zamieścimy harmonogram szkoleń . Dziękujemy wszystkim Kandydatom za udział w procesie rekrutacji życząc jednocześnie dalszych sukcesów. lista osób zakwalifikowana do Projektu Z biznesowym podejściem

——————————————————————————————————————– Informujemy, iż lista osób zakwalifikowanych do projektu „Z biznesowym podejściem” zostanie opublikowana na stronie projektu niezwłocznie po akceptacji dokumentacji rekrutacyjnej przez WUP w Łodzi. Ponadto z każdym z Uczestników będziemy kontaktować się telefonicznie. O terminach szkoleń oraz doradztwa poinformujemy Państwa telefonicznie oraz poprzez zamieszczenie szczegółowego harmonogramu szkoleń i doradztwa na stronie internetowej projektu. —————————————————————————————————————– UWAGA: Zmianie uległ adres Biura Projektu „Z biznesowym podejściem” na: 90-436 Łódź, Al. Kościuszki 93 lok. Nr 1

——————————————————————————————————————- Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w projekcie „Z biznesowym podejściem”. Informujemy również , iż rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami prowadzone będę w dniach 14 -28 czerwca 2017 roku  w biurze projektu w Łodzi przy ul. Pomorskiej 140. W przypadku pytań prosimy o kontakt: Tel: 42 230 92 09, e-mail: lodz(at)fiiw.pl.lista osób zakwalifikowana do II ETAPU REKRUTACJI

—————————————————————————————————————————– Fundacja Innowacja i Wiedza zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia szkolenia „KROK PO KROKU DO WŁASNEGO BIZNESU” oraz indywidualnego doradztwa biznesowego  (4h/osobę) dla 48 uczestników projektu: „Z biznesowym podejściem”, nr umowy RPLD.08.03.03-10-0006/16-00, realizowanego w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie VIII.3.3. Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert mija w dniu 12 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.

Rozeznanie_rynku_ szkolenie i doradztwo_06.06.2017_FIIW


Informujemy, iż z dniem 29 maja br. zakończona została rekrutacja do projektu. Dziękujemy za złożone wnioski. O wynikach rekrutacji będziemy informować na bieżąco.


Szanowni Państwo W dniu 24 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 140 (budynek British Centre) odbędzie się spotkanie informacyjne w projekcie „Z biznesowym podejściem”

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy.


INFORMACJE O PROJEKCIE Celem projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 48 osób pozostających bez pracy po 29. roku życia,  poprzez objęcie ich wsparciem doradczo – szkoleniowym. Dla 36 uczestników/czek, których biznesplany otrzymają najwyższe oceny przewidziane jest przyznanie dotacji na założenie firmy. Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. Projekt Z biznesowym podejściem jest realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych ZIT. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 1 988 892,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 1 690 558,20 PLN Okres realizacji projektu: 01.03.2017 ?31.08.2018 r. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt skierowany do osób bezrobotnych po 29. roku życia, zamieszkujących Łódzki Obszar Metropolitalny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Zgodnie z treścią powyższego przepisu, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.  Nie musi to być miejsce zameldowania). tj;

 • Łódź
 • łódzki wschodni
 • brzeziński,
 • pabianicki,
 • zgierski

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE: Uczestnikom/czkom projektu zaoferowane zostaną następujące formy wsparcia:

 • Szkolenie Krok po kroku do własnego biznesu (60h)
 • Indywidualne doradztwo biznesowe (4h/osobę)
 • Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23 500,00 zł
 • wsparcie pomostowe 1 800,00 zł./ m-c przez pierwszych 6-mcy i 1 200,00 zł./ m-c  przez max. kolejnych 6-mcy
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze (doradztwo biznesowe i specjalistyczne)-10h/osobę
 • zwrot kosztów dojazdu na w szkolenie/doradztwie biznesowym
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi (do 15zł/h brutto).

REKRUTACJA DO PROJEKTU Rekrutacja do projektu: „Z biznesowym podejściem” prowadzona będzie w dniach: 26 kwietnia 2017 roku do 15 maja 2017 roku do godziny 15.00 W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie 48 uczestników projektu (28 K i 20 mężczyzn) w wieku powyżej 29 r.ż. z obszaru ŁOM poprzez objęcie ich wsparciem doradczo – szkoleniowym oraz udzielenie 36 spośród nich wsparcia finansowego na założenie firmy. Rekrutacja prowadzona jest z zachowaniem zasad równych szans i niedyskryminacji. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 1. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
 2. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie
 3. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych
 4. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych
 5. Rozmowa z doradcą zawodowym – badanie predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (1h/os)
 6. Rozmowa kandydata z Komisją Rekrutacyjną
 7. Wstępne ogłoszenie wyników. Procedura odwoławcza. Ostateczne ogłoszenie wyników.

 Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu zawiera Regulamin rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:REGULAMIN PROJEKTUREGULAMIN REKRUTACJI Z biznesowym podejściem wersja IIZałącznik nr 1 Formularz_rekrutacyjnyZałącznik nr 2 Karta_oceny_formalnejZałącznik nr 3 Karta_oceny_merytorycznej_formularzaOcena_predyspozycji_zawodowychKarta_oceny_merytorycznej_rozmowa_Harmonogram działań w projekcie „Startuj z biznesem”

 Etap Działanie Okres
 Rekrutacja
 • Rekrutacja do projektu 26.04.2017r. – 15.05.2017r.
 • Przeprowadzenie formalnej i merytorycznej oceny formularzy zgłoszeniowych (FZ)
 • Przeprowadzenie rozmów z doradcą zawodowym
 • Rozmowa kandydatów z Komisją Rekrutacyjną
 • Ogłoszenie listy uczestników projektu
 • Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych
 kwiecień – maj 2017
 Wsparcie szkoleniowo-doradcze
 •  Realizacja szkolenia: „Krok po kroku do własnego biznesu”  (3 gr. x 60 h, 1 h- 45 min)
 • Indywidualne doradztwo biznesowe ( 48 osób; śr.4h /osobę, 1h- 60 min).
 czerwiec 2017
 • Zwrot kosztów podróży dla osób bezrobotnych
 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 Dystrybucja wsparcia finansowego i pomostowego merytorycznego
 • Przyjmowanie wniosków o udzielanie wsparcia finansowego na założenie działalności gosp. – biznesplanów
 • Przeprowadzenie oceny biznesplanów
 • Ogłoszenie listy rankingowej biznesplanów
lipiec – sierpień 2017
 • Podpisywanie z uczestnikami umów o udzielanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego
 • Rejestrowanie działalności gospodarczej przez uczestników
 • Składanie przez uczestników zabezpieczenia
 • Sporządzanie i wydanie zaświadczeń o przyznanej pomocy de minimis
 • Wypłata jednorazowej dotacji
sierpień -wrzesień 2017
 • Wypłata wsparcia pomostowego
  wrzesień 2017 – luty 2018
 • Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego
marzec -lipiec/sierpień 2018
 • Monitoring rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego
sierpień/wrzesień 2017 -lipiec/sierpień 2018  
 • Prowadzenie wsparcia doradczo-szkoleniowego po założeniu działalności gospodarczej (śr. 10h/os).
 • Organizacja forum biznesowego
 sierpień/wrzesień 2017 – lipiec 2018   sierpień/wrzesień 2017-sierpień 2018
 • Rozliczenie wsparcia pomostowego
sierpień/wrzesień 2017 – sierpień 2018 

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (KOBIETY:21, MĘŻCZYŹNI: 15, OGÓŁEM:36)
 2. Liczba uczestników/uczestniczek projektu, którzy podnieśli poziom wiedzy i umiejętności dot. Zakładania i prowadzenia firmy po ukończonych w ramach projektu szkoleniach przed założeniem firmy ( KOBIETY:25, MĘŻCZYŹNI: 18, OGÓŁEM:43)
 3. Liczba uczestników/uczestniczek projektu, którzy nabyli praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów w prowadzeniu działalności gospodarczej, dzięki udziałowi w doradztwie po założeniu firmy (KOBIETY: 19, MĘŻCZYŹNI: 14, OGÓŁEM: 33)

KONTAKT:Biuro Realizatora Projektu Fundacja Innowacja i Wiedza,  Al. Kościuszki 93 lok. Nr 1, 90-436 Łódź. Tel: 42 230 92 09, e-mail: lodz(at)fiiw.pl Koordynator projektu: Tomasz Piestrak Partner merytoryczny projektu: British Centre Sp. z o.o. sp. j. ul Pomorska 140, 91-404 Łódź +48 42 678 64 44, +48 42 678 91 26 pomorska(at)british-centre.pl

Partnerami wspierającymi projekt są:

Patronem medialnym projektu jest:

       

Skip to content