POSZERZANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI EDUKATORÓW OSÓB DOROSŁYCH

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych

AKTUALNOŚCI:a

14.10.2020

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania i korzystania z raportu zawierającego wnioski ze szkolenia pilotażowego i podsumowujący projekt „Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych”, która jest trzecim z rezultatów pracy naszego międzynarodowego Partnerstwa. Wersja polska i angielska.  

28.09.2020

Szanowni Państwo, Fundacja Innowacja i Wiedza oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie serdecznie zapraszają 15 października 2020 r. na konferencję: EDUKATOR OSÓB DOROSŁYCH -KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI – Konferencja podsumowująca i upowszechniająca rezultaty projektu: Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych. Zapraszamy do udziału osobistego do Centrum Konferencyjnego West Gate, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Dla osób chętnych będzie możliwość uczestnictwa online na platformie Zoom. Podczas wydarzenia podsumujemy m.in. wyniki badań nt. funkcjonowania systemów edukacji osób dorosłych w Europie, w Anglii, Włoszech i w Polsce. Zaprezentujemy również innowacyjny podręcznik szkoleniowy dla edukatorów osób dorosłych, który daje możliwość samodzielnego dokształcania oraz proponuje efektywne metody i narzędzia do pracy indywidualnej i grupowej. Na zgłoszenia czekamy do 8.10.2020 r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj. Mamy nadzieję, że konferencja będzie dobrym impulsem do rozwijania przez Państwa nowoczesnych sposobów pracy z osobami dorosłymi. Zaproszenie na konferencję oraz program konferencji.    

18.08.2020

Szanowni Państwo, Lato jest czasem intensywnej pracy w projekcie Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych. W czerwcu i lipcu partnerstwo zrealizowało równolegle szkolenia pilotażowe w Polsce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech dla edukatorów osób dorosłych podczas, których wykorzystano i testowano treści zawarte w podręczniku ’Rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych. Podręcznik szkoleniowy przeznaczony do pracy samodzielnej i grupowej’. Na podstawie informacji zwrotnej uzyskanej od uczestników szkolenia poprawiliśmy treść podręcznika, poniżej prezentujemy jego aktualną wersję i zapraszamy do korzystania. Serdecznie polecamy!

Wersja w j. polskim i w j. angielskim.

30.06.2020

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania i korzystania z publikacji: ’Rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych. Podręcznik szkoleniowy przeznaczony do pracy samodzielnej i grupowej’, która jest drugim z rezultatów pracy naszego międzynarodowego Partnerstwa. Treści zawarte w podręczniku mają na celu podnoszenie i doskonalenie kompetencji niezbędnych w pracy edukatorów osób dorosłych. Podręcznik składa się z 5 modułów tematycznych, a każdy z nich zawiera opis poszczególnych kompetencji, ich znaczenia w pracy edukatora oraz ćwiczeń edukacyjnych i narzędzi diagnostycznych. Treści zawarte w podręczniku są przygotowane w taki sposób, aby edukatorzy mogli samodzielnie nabywać wiedzę i kompetencję, o ile nie mają możliwości udziału w szkoleniach z grupą. Jednocześnie każdy moduł posiada rozpisany program szkolenia, który można wykorzystać do zorganizowania pracy grupowej. Moduły tematyczne zawarte w ramach podręcznika:

 1. Umiejętności komunikacyjne w pracy edukatora osób dorosłych. 
 2. Budowanie relacji z klientem w pracy edukatora osób dorosłych. 
 3. Diagnozowanie i praca nad przekonaniami ograniczającymi klienta. 
 4. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i tworzenie ścieżki edukacyjnej klienta. 
 5. Rynek usług edukacyjnych w Polsce. 

Obecnie na podstawie podręcznika realizowane są szkolenia pilotażowe w trzech krajach partnerstwa tj. Polsce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, które stanowią element ewaluacji naszego rezultatu. W szkoleniach biorą udział edukatorzy osób dorosłych min. doradcy zawodowi, nauczyciele osób dorosłych, doradcy kariery i trenerzy. Podsumowanie warsztatów pilotażowych oraz ewaluacja podręcznika będzie udostępniona na naszej stronie w formie kolejnego raportu, będącego trzecim i ostatnim rezultatem projektu 'Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych’. Serdecznie polecamy! Wersja w j. polskim i w j. angielskim.  

09.06.2020

Fundacja Innowacja i Wiedza serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty on-line z zakresu kompetencji i umiejętności dotyczących edukacji osób dorosłych, w ramach projektu „Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, program ERASMUS+.Do udziału w szkoleniu zapraszamy edukatorów osób dorosłych, a zwłaszcza doradców zawodowych, nauczycieli osób dorosłych, doradców kariery, trenerów , którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje i wzbogacić swój warsztat o nowe narzędzia pracy.Warsztaty podzielone są na 5 modułów tematycznych:

 1. Umiejętności komunikacyjne w pracy edukatora osób dorosłych.
 2. Budowanie relacji z klientem w pracy edukatora osób dorosłych.
 3. Rynek usług edukacyjnych w Polsce.
 4. Diagnozowanie i praca nad przekonaniami ograniczającymi klienta
 5. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i tworzenie ścieżki edukacyjnej klienta.

Każdy warsztat realizowany będzie w formie 4 godzin szkoleniowych on-line z 15 minutową przerwą, następnie uczestnicy otrzymają materiały do pracy własnej. Po każdym module szkoleniowym ustalony zostanie termin spotkania z trenerem, który omówi i zweryfikuje rezultaty pracy własnej uczestników. Celem spotkania będzie omówienie ewentualnych problemów lub wątpliwości.Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15.06.2020 w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (podpisany scan), który należy wysłać na adres: warsztaty@fiiw.plLimit miejsc – 15 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach może wziąć jedna osoba z danej organizacji, w przypadku wolnych miejsc zasada ta może ulec zmianie.Terminy warsztatów:

 1. Moduł: Umiejętności komunikacyjne w pracy edukatora osób dorosłych.

Termin realizacji: 17.06.2020, 10.00-13.15Trenerka: Grażyna Knitter Umiejętności komunikacji stanowią podstawę w pracy edukatorów osób dorosłych, tym bardziej jeśli pracują z różnymi typami odbiorców. Odpowiedni poziom umiejętności komunikacyjnych zapewnia zrozumienie potrzeb edukacyjnych dorosłych, ich aspiracji i pragnień, a także może pomóc w zaplanowaniu właściwej ścieżki edukacyjnej.

 1. Moduł: Budowanie relacji z klientem w pracy edukatora osób dorosłych.

Termin realizacji: 24.06.2020, 10.00-13.15Trenerka: Grażyna Knitter Jak nawiązywać i budować relację z klientami? Jak ich motywować? Jakie metody i techniki mogą wspierać klientów w rozwoju w kontekście agresywnej sytuacji gospodarki rynkowej? Jak utrzymać zaangażowanie nie przekraczając indywidualnych granic i praw każdego człowieka? Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z klientem? To pytania, które często towarzyszą edukatorom osób dorosłych, na które będziemy szukać odpowiedzi w trakcie warsztatów.

 1. Moduł: Rynek usług edukacyjnych w Polsce.

Termin realizacji: 01.07.2020, 10.00-13.15Trenerka: Grażyna Knitter Rynek usług edukacyjnych to środowisko, w którym porusza się doradca zawodowy, edukator, a szczególnie broker edukacyjny. Ważne jest, by edukatorzy na bieżąco monitorowali rynek usług edukacyjnych zarówno lokalnie, jak też w perspektywie krajowej, obserwując trendy i metody, jakie oferują usługodawcy. Należy również sprawdzać wiarygodność firm i instytucji, nie tylko pod kątem nadawanych przez nie uprawnień, ale także jakości kształcenia i ocen osób, które już skorzystały z tych usług. Warsztat będzie koncentrował się na podnoszeniu wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku edukacji oraz umiejętności w tym obszarze.

 1. Moduł: Diagnozowanie i praca nad przekonaniami ograniczającymi klienta.

Termin realizacji: 10.07.2020, 10.00-13.15Trenerka: Izabela Mleczko Gdy zastanawiamy się, dlaczego nasz klient, pomimo szkolenia, dodatkowych zajęć i materiałów, nie zmierza w obranym przez niego kierunku, warto zatrzymać się i przyjrzeć jego przekonaniom dotyczącym własnych zasobów, możliwości i sytuacji na rynku. Posłuchać, jak postrzega swoje szanse na zmianę.

 1. Moduł: Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i tworzenie ścieżki edukacyjnej klienta.

Termin realizacji: 17.07.2020, 10.00-13.15
Trenerka: Izabela Mleczko Świadomy i celowy wybór właściwej ścieżki edukacji jest bardzo istotny w przypadku osób dorosłych. Dobrze przeprowadzona diagnoza potrzeb uwzględniająca predyspozycje psychofizyczne klienta/ucznia wpływa na efektywne wykorzystanie czasu na edukację, gdzie czas jest często kluczową przeszkodą dla osób dorosłych.   Warsztaty mają charakter pilotażowy i są formą weryfikacji pakietu szkoleniowego dla edukatorów osób dorosłych, który powstał w ramach projektu „Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych”. Celem projektu jest rozwinięcie nowych kompetencji wśród kadry doradców zawodowo-edukacyjnych, którzy pracują z osobami dorosłymi, zwłaszcza o niższych umiejętnościach bądź kwalifikacjach. Projekt realizowany jest w partnerstwie cztery organizacji z Anglii, Włoch i Polski. Pytania prosimy kierować na adres warsztaty@fiiw.pl lub telefonicznie: 501 317 213 lub 22 2252548 Plik do pobrania – formularz zgłoszeniowy: plik ODTplik Wordplik PDFZaproszenie na szkolenia

06.11.2019

Szanowni Państwo,

Poniżej udostępniamy Państwu „Raport dotyczący funkcjonowania systemów edukacji osób dorosłych w wybranych krajach Europy: Anglia, Polska, Włochy.” w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W raporcie znajdą Państwo informacje na temat systemów edukacji osób dorosłych w Polsce, Anglii i we Włoszech. Ocena systemów dotyczy nie tylko uczenia osób dorosłych, ale również procesu kształcenia i przygotowania kadry edukatorów. Raport w prosty i przejrzysty sposób podsumowuje mocne i słabe strony systemów we wszystkich trzech krajach i wskazuje obszary do zmiany. Mamy nadzieję, że treść raportu Państwa zainteresuje i zainspiruje do działania w swoich środowiskach. Raport jest pierwszym ze zrealizowanych rezultatów pracy naszego międzynarodowego Partnerstwa. Kolejnym będzie stworzenie programu szkoleniowego dla edukatorów osób dorosłych, który następnie będzie pilotażowo przeprowadzony w 3 grupach 15-osobowych, po jednej w każdym z krajów partnerskich: Polska, Anglia, Włochy. O dalszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco. Raport dotyczący funkcjonowania systemów edukacji osób dorosłych w wybranych krajach EuropyReport on the functioning of adult education systems in the partnering countries  

30.10.2019

Podsumowanie konferencji

„EDUKATOR OSÓB DOROSŁYCH – WYZWANIA I TRENDY”

Konferencja odbyła się 3.10.2019 w Warszawie i wzięło w niej udział 85 osób z całej Polski. Głównymi uczestnikami konferencji byli edukatorzy osób dorosłych, w tym: doradcy zawodowi, asystenci i pracownicy socjalni, nauczyciele kształcenia zawodowego, osoby pracujące z dorosłymi w organizacjach pozarządowych i instytucjach rynku pracy.

Podczas konferencji Partnerzy projektu zapoznali uczestników z projektem „POSZERZANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI EDUKATORÓW OSÓB DOROSŁYCH” realizowanym w ramach programu ERASMUS+ i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W trakcie konferencji staraliśmy się przybliżyć jakie obecnie są trendy i wyzwania w zakresie kompetencji edukatorów osób dorosłych w Europie, a także zaprezentować i podsumować pracę Partnerstwa w ramach projektu dotyczącą porównania systemów kształcenia i stopnia przygotowania do pracy edukatorów osób dorosłych w Polsce i Unii Europejskiej. Rezultatem tej pracy jest „Raport dotyczący funkcjonowania systemów edukacji osób dorosłych w wybranych krajach Europy: Anglia, Polska, Włochy.” W drugiej części konferencji uczestnicy wzięli udział w warsztatach rozwojowych i pracowali nad zwiększeniem swoich umiejętności w zakresie motywowania oraz komunikacji z klientami. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, liczba chętnych do udziału w konferencji przekroczyła nasze możliwości organizacyjne, udało się nam zwiększyć liczbę uczestników z planowanych 55 do 85 osób. Zdecydowana większośc uczestników konferencji wypełniła ankiety badające ich potrzeby rozwojowe. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane do stworzenia programu szkoleniowego dla edukatorów osób dorosłych, który będzie pilotażowo przeprowadzony w trzech krajach Partnerów na grupach 15-osobowych.

Bardzo dziękujemy za udział w konferencji i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych działaniach projektu.

Poniżej znajdą Państwo materiały z konferencji:

ADULT EDUCATOR – CHALLENGES AND TREND. The UK. Simon Dawson

Adults Education System in Italy. Irene Biundo

Rola doradców edukacyjno zawodowych na rynku pracy. Polska. Krystyna Mucha

Broker edukacyjny- zawód przyszłości czy niezbędna kompetencja doradcy zawodowego. Izabela Mleczko

Nabywanie kompetencji przez edukatorów osób dorosłych w Polsce i UE. Wyzwania i trendy. Teresa Kazimierska

22.09.2019

„EDUKATOR OSÓB DOROSŁYCH – WYZWANIA I TRENDY” Partnerzy projektu serdecznie zapraszają do udziału w konferencji i warsztatach rozwojowych, które odbędą się w dniu 3 października 2019 roku w Centrum Biznesowym ul. Ogrodowa 58 w Warszawie. Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny. program konferencji Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom wydarzenia jakie są trendy i wyzwania w zakresie kompetencji edukatorów osób dorosłych na obecnym rynku pracy. Podczas wydarzenia organizatorzy chcą porównać systemy kształcenia i stopień przygotowania do pracy edukatorów osób dorosłych w Polsce i Unii Europejskiej. Druga część konferencji poświęcona jest warsztatom rozwojowym, podczas których edukatorzy będą mogli zwiększyć swoje kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji z trudnym klientem, motywacji do zmiany sytuacji oraz przekonań ograniczających klientów, z którymi pracują na co dzień. Na zgłoszenia czekamy do dnia 30.09.2019. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj: https://forms.gle/nEfCgnTPrr4v3iDq7

W przypadku pytań prosimy o kontakt: konferencja@fiiw.pl.  

PARTNERZY PROJEKTU:

 1. Fundacja Innowacja i Wiedza (Polska) – Lider projektu
 2. Sysco Business Skills Academy (Wielka Brytania)
 3. Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci Onlus Associazione (Włochy)
 4. Kuratorium Oświaty w Warszawie (Polska)

OKRES REALIZACJI: 31.12.2018 – 30.10.2020

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest rozwinięcie nowych kompetencji wśród kadry doradców zawodowo-edukacyjnych (np. doradców zawodowych, edukatorów osób dorosłych, doradców kariery, coachów, itp.), którzy pracują z osobami dorosłymi, zwłaszcza o niższych umiejętnościach bądź kwalifikacjach.

W projekcie zakłada się opracowanie nowoczesnych i kompleksowych sposobów pracy doradców zawodowo-edukacyjnych z klientem, co przełoży się bezpośrednio na jakość uzyskiwanego przez nich wsparcia, a docelowo nad rozwijaniem ich umiejętności poprzez udział w edukacji formalnej i nieformalnej.

Projekt przewiduje zbadanie istniejących rozwiązań edukacyjnych dla osób dorosłych, wypracowanych w krajach partnerstwa (Włochy, Wielka Brytania, Polska), ich porównanie oraz zaproponowanie możliwych adaptacji. Innowacyjnym elementem, który będzie wdrażany przy opracowywaniu nowego modelu wsparcia jest funkcja brokera edukacyjnego. Wg definicji broker edukacyjny to doradca, który zajmuje się dobieraniem usług edukacyjnych do potrzeb i możliwości klienta. Jest pośrednikiem między klientem a rynkiem szkoleniowym, który proponuje w uzgodnieniu z klientem, kierunek, rodzaj i poziom szkolenia uwzględniając przy tym certyfikację, koszty szkolenia i indywidualne możliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta.REZULTATY PROJEKTU:

 1. RAPORT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW EDUKACJI OSÓB DOROSŁYCH W KRAJACH PARTNERSKICH

Raport z analizy danych źródłowych w każdym z krajów, regionów z którego pochodzą partnerzy, określenie obecnych tendencji w zakresie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla osób z grup defaworyzowanych.

 1. PAKIET SZKOLENIOWY

Opracowanie modelowego pakietu szkoleniowego, który ma na celu podniesienie kompetencji edukatorów osób dorosłych tj. w szczególności osób doradzających w kwestiach edukacyjno-zawodowych osobom dorosłym o niższych umiejętnościach lub kwalifikacjach. Materiały zostaną przekazane do konsultacji w środowisku osób pracujących jako edukatorzy/doradcy. Materiały zostaną przetestowane w ramach pilotażu i udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. Osoby do pilotażu zostaną zrekrutowane w otwartej rekrutacji wśród organizacji wspierających osoby w niekorzystnej sytuacji

 1. RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT ZAWIERAJĄCY RÓWNIEŻ WNIOSKI Z PILOTAŻOWEGO SZKOLENIA

Raport kompilujący wyniki z przeprowadzonego pilotażu, podsumowujący projekt. Raport będzie opisywał podjęte działania oraz określał dobre praktyki zebrane w trakcie realizacji projektu, dotyczące optymalizacji systemu podnoszenia kompetencji kadr edukacji osób dorosłych w poszczególnych krajach partnerstwa. Dołączenie wniosków wynikających z przeprowadzonego pilotażu, które będą materiałem uzupełniającym przydatnym dla osób korzystających z materiałów szkoleniowych. Rezultat będzie zawierał wskazówki i wyniki dotyczące przeprowadzonych szkoleń i wskazania dotyczące wypracowanych materiałów. Zestawienie dobrych praktyk stosowanych w państwach europejskich, z których pochodzą partnerzy projektu wraz z rekomendacjami dotyczącymi ich ewentualnego sposobu wdrażania, po uwzględnieniu wyników badań ewaluacyjnych z pilotażowego wdrożenia pakietu szkoleniowego.

W ramach projektu zaplanowano 2 konferencje międzynarodowe organizowane w Polsce.

KONTAKT

BIURO PROJEKTU – LIDER:

Fundacja Innowacja i Wiedza

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5 b, 02-797 Warszawa

fiiw@fiiw.pl , tel. +48 22 225 25 48

Skip to content