• Współpraca Fundacji z Miastem Zgierz

FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA I MIASTO ZGIERZ – PARTNERAMI Uroczyście informujemy, że Fundacja Innowacja i Wiedza i Prezydent Miasta Zgierz podpisały wspólnie porozumienie o współpracy na rzecz gospodarczego rozwoju miasta poprzez podejmowanie inicjatyw związanych z wzrostem zatrudnienia i tworzenia przedsiębiorczości lokalnej. Jesteśmy przekonani, że wspólne połączenie sił da wymierne korzyści mieszkańcom Zgierza, a ich sytuacja na rynku pracy znacznie się poprawi. Do dzieła! treść porozumienia

Skip to content