• Podsumowanie konferencji “Bogate Umysły”

Logo Wealthy Minds
Dofinansowane przez Unię Europejską

Konferencja „Wealthy Minds: Edukacja Finansowa dla Młodych Dziewcząt i Kobiet”, zorganizowana przez Fundację Innowacja i Wiedza oraz PROM, odbyła się 16 maja 2024 roku i była wyjątkową okazją do zgłębienia tematu edukacji finansowej wśród młodych kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych. Wydarzenie przyciągnęło ekspertów, praktyków oraz zainteresowane osoby z różnych krajów Europy. Konferencja rozpoczęła się o punktualnie o 9:00 rejestracją uczestników oraz nieformalnymi rozmowami przy kawie. Oficjalne powitanie poprowadzili Krzysztof Jaszczuk z Fundacji Innowacja i Wiedza oraz Aleksandra Talarek z PROM. Następnie Katarzyna Jaszczuk przedstawiła założenia i cele projektu „Bogate Umysły”.

Międzynarodowe doświadczenia i krajowa strategia

Jednym z kluczowych punktów programu była sesja poświęcona edukacji finansowej w Polsce, Grecji i Włoszech, w której udział wzięli Ioanna Lagiokapa (KMOP, Grecja), Liliana Cipolla (CESIE, Włochy) oraz Dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prezentacje opierały się na Rezultacie 1 projektu: Transgranicznym raporcie badawczym (raport dostępny jest tutaj) . Po przerwie na kawę Monika Wojciechowska, Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Edukacji Finansowej, omówiła krajową strategię edukacji finansowej, koncentrując się na grupach defaworyzowanych.

Prezentacja rezultatów i dyskusje panelowe

Katarzyna Jaszczuk przedstawiła rezultaty projektu „Bogate Umysły”, w tym platformę e-learningową oraz raport dotyczący sytuacji młodych kobiet zagrożonych marginalizacją w UE. Następnie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem Moniki Wojteczek (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii) oraz Ewy Pudy (Girls Money Club), skupiająca się na efektywnych metodach dotarcia z edukacją finansową do młodych kobiet.

Inicjatywy i warsztaty

Po prezentacji inicjatywy Rok Edukacji Ekonomicznej przez Natalię Stawską i Adama Olbrychta ze Związku Harcerstwa Polskiego, Anna Wichtowska, również z ZHP przedstawiła relację z szkolenia pilotażowego w Atenach. Po przerwie obiadowej uczestnicy wzięli udział w warsztatach skupionych na trzech tematach: psychologia finansów (Katarzyna Jaszczuk, FIIW), oszczędzanie i planowanie finansów (Agnieszka Jekiełek, Związek Młodzieży Wiejskiej) oraz Edukacja finansowa jako narzędzie wzmacniania pozycji dziewcząt (Ioanna Lagiokapa, KMOP i Liliana Cipolla, CESIE ETS).

Konferencja zakończyła się podsumowaniem oraz podziękowaniami dla wszystkich uczestników i prelegentów, podkreślając znaczenie kontynuowania działań na rzecz edukacji finansowej młodych kobiet. Wydarzenie stanowiło cenną platformę do upowszechnienia rezultatów projektu, wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk oraz zacieśniania współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.


Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Skip to content