• Platforma e-learningowa “Bogate Umysły”

Logo Wealthy Minds
Dofinansowane przez Unię Europejską
Baner informacyjny Platforma e-learningowa Bogate Umysły

Zestaw edukacyjny “Bogate Umysły”

W erze cyfrowej, w której młode pokolenia spędzają coraz więcej czasu w wirtualnym świecie za pomocą którego bardzo często podejmują różnego rodzaju decyzje finansowe, edukacja w tym zakresie staje się bardzo ważnym elementem, wpływającym na ich przyszłość. Kurs e-learningowy “Bogate Umysły” wspierany i współfinansowany przez Unię Europejską z programu Erasmus+, wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, oferując trenerom i pracownikom społecznym. wolontariuszom, którzy współpracują z młodzieżą unikatową możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy w zakresie edukacji finansowej młodych kobiet. Celem kursu jest nie tylko przekazanie suchych faktów i liczb, ale także rozwijanie kompetencji miękkich, które pozwolą młodym kobietom na świadome zarządzanie swoimi finansami w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Międzynarodowy zespół ekspertów

Wealthy Minds to projekt, za którego treść merytoryczną odpowiada zespół ekspertów z międzynarodowych organizacji pozarządowych takich jak Fundacja Innowacja i Wiedza, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, CESIE ETS oraz KMOP. Ich wspólne doświadczenie i zaangażowanie w edukację nieformalną osób młodych umożliwiło stworzenie kursu, który w przystępny sposób łączy teorię z praktyką, skupiając się na realnych problemach finansowych, z którymi mogą się spotkać młode kobiety.

Struktura kursu

Kurs „Bogate Umysły” składa się z pięciu komplementarnych modułów, które razem tworzą kompleksowy program edukacyjny. Każdy moduł skupia się na innym aspekcie finansów osobistych, zapewniając uczestnikom szerokie spektrum wiedzy, od psychologii pieniądza, przez planowanie budżetu, aż po nowoczesne finanse cyfrowe.

Moduł 1: Psychologia pieniądza – Ten moduł wprowadza uczestników w świat finansowych przekonań i emocji, które wpływają na decyzje związane z pieniędzmi. Pomaga zrozumieć, jak własne nastawienie do pieniądza może kształtować nasze finansowe przyszłości.

Moduł 2: Budżet osobisty – Skupia się na praktycznych aspektach zarządzania finansami. Uczestnicy uczą się, jak tworzyć i kontrolować budżet osobisty, aby efektywnie zarządzać swoimi wydatkami i dochodami.

Moduł 3: Planowanie finansowe i wyznaczanie celów finansowych – Ten moduł pokazuje, jak ważne jest planowanie finansowe i wyznaczanie realistycznych celów finansowych. Dzięki niemu uczestnicy dowiedzą się, jak kształtować swoją przyszłość finansową.

Moduł 4: Oszczędności – Zajmuje się tematem oszczędzania jako fundamentu bezpieczeństwa finansowego. Przedstawia różne strategie oszczędzania, pomagając znaleźć tę najlepiej dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Moduł 5: Digital finance – Wprowadza w świat finansów cyfrowych, od bankowości internetowej, przez płatności mobilne, aż po inwestycję online. Ten moduł jest szczególnie ważny w kontekście rosnącej cyfryzacji finansów.

Cel i znaczenie

Projekt „Wealthy Minds” ma na celu nie tylko edukację, ale także wzmocnienie pozycji młodych kobiet w społeczeństwie poprzez podniesienie ich kompetencji finansowych. Poprzez zrozumienie i świadome zarządzanie swoimi finansami, młode kobiety mogą zyskać większą niezależność i pewność siebie w podejmowaniu decyzji życiowych.

W czasach, kiedy finanse stają się coraz bardziej skomplikowane, a jednocześnie niezwykle istotne dla indywidualnego i społecznego dobrobytu, inicjatywy takie jak „Wealthy Minds” odgrywają kluczową rolę. Umożliwiają one młodym ludziom, a szczególnie kobietom, zdobycie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do odniesienia sukcesu w dzisiejszym świecie.


Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Skip to content