Aktualności

 • Przygotowania do projektu „Finanse są ważne!”

  Przygotowania do projektu „Finanse są ważne!”

  Wspólnie z partnerem z Hiszpanii Social Enterprises S.L. rozpoczęliśmy przygotowanie pakietu edukacyjnego „Finanse są ważne!” z zakresu edukacji finansowej, który umożliwi samokształcenie lub przeszkolenie pracowników instytucji/organizacji pomocowych i wyposaży ich w nową wiedzę oraz umiejętności praktyczne dot. zarządzania własnymi finansami.

  Czytaj dalej

 • Dzień pełen pracy nad projektem „Bogate umysły”

  Dzień pełen pracy nad projektem „Bogate umysły”

  W gronie doświadczonych Partnerów uzgodniliśmy wszystkie szczegóły dot. raportu sytuacji dziewcząt i młodych kobiet zagrożonych marginalizacją w krajach UE, przeanalizowaliśmy projekty dot. edukacji finansowej w Polsce, Włoszech i Grecji, ułożyliśmy…

  Czytaj dalej

 • Finanse są ważne! (Erasmus+)

  Finanse są ważne! (Erasmus+)

  W ramach projektu planujemy przygotować pakiet edukacyjny „Finanse są ważne!” na podstawie działań i doświadczeń podejmowanych w 2 krajach partnerskich na rzecz edukacji finansowej osób o niskich kwalifikacjach, w tym o niskich dochodach oraz w ramach testowania rezultatu…

  Czytaj dalej

O Fundacji

Dążeniem Fundacji jest tworzenie projektów, które prezentują innowacyjne podejście i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie edukacji i przedsiębiorczości wśród grup społecznych postrzeganych jako bierne i narażone na marginalizację.

Specjalizujemy się w edukacji finansowej i aktywizacji społeczno-zawodowej grup marginalizowanych.


Skip to content