Dofinansowane przez Unię Europejską

W ramach projektu Erasmus+ pt. “Bogate umysły” („Wealthy minds”)

KA220-YOU – Partnerstwa współpracy w dziedzinie młodzież

Nazwa Projektu: Bogate umysły

Numer Projektu 2021-2-PL01-KA220-YOU-000048574

Łączny czas trwania projektu: 31.05.2022-30.05.2024

Lider Projektu – Fundacja Innowacja i Wiedza (Polska)

Partnerzy Projektu:

  • CESIE (Włochy)
  • KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU (Grecja)
  • POLSKA RADA ORGANIZACJI MLODZIEZOWYCH (Polska)

Razem z naszymi partnerami z Grecji (KMOP), Polski (PROM) i Włoch (CESIE) stworzyliśmy pierwszy rezultat projektu – Transgraniczny Raport Badawczy, który prezentuje sytuację dziewcząt i młodych kobiet zagrożonych marginalizacją w krajach Unii Europejskiej (na przykładzie Grecji, Polski i Włoch) w kontekście edukacji finansowej.  W raporcie przeanalizowano czynniki wpływające na ubóstwo dziewcząt i młodych kobiet, inicjatywy podejmowane w zakresie edukacji finansowej na ich rzecz na oraz wskazano przykłady organizacji pozarządowych, które podejmują działania na rzecz wspomnianej grupy.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i udostępniania w organizacjach pozarządowych i wśród innych interesariuszach zaangażowanych w pracę nad poprawą sytuacji dziewcząt i młodych kobiet.

Mamy nadzieję, że treść raportu i wnioski będą interesujące oraz inspirujące do podjęcia działań promujących edukację finansową dziewcząt i młodych kobiet.

Zapraszamy do lektury.


Sfinansowane ze ś rodków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Skip to content